Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]
Egzaminy gimnazjalne CKE z matematyki

Nowy egzamin gimnazjalny 2012-informacja

Komunikat dyrektora  
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         z dnia 12 sierpnia 2011 r.
w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania
   egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012

 
Na podstawie § 32 ust. 2 i 3, § 33 ust. 1, § 37 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem,
uwzględniając przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 432, z późn. zm.), informuję:
 
 
egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-
przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Każdą część egzaminu
przeprowadza się innego dnia.
 
Część humanistyczna odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. (wtorek):
 
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie  
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
• dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 
- z zakresu języka polskiego
egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut
• dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
 
Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. (środa):
 
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)  
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
• dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 
- z zakresu matematyki  
egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut
• dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
 
Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. (czwartek):
 
- na poziomie podstawowym
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
• dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 
- na poziomie rozszerzonym
egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 60 minut
• dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

 

Źródło CKE

 

Zobacz przykładowe arkusze egzaminacyjne Megamatmy według nowych zasad.


show_commercials: 0


Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma

Szkoła z MegaMatmą