Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Poziom podstawowy matura z matematyki

Matura matematyka maj 2011 CKE poziom podstawowy.

Oryginalny zestaw maturalny maj 2011 poziom podstawowy do samodzielnego rozwiązania. Arkusz zawiera odpowiedzi i rozwiązania zadań zamkniętych, oraz otwartych z praktycznymi wskazówkami. Zobacz arkusze próbne MegaMatma na poziom podstawowy i poziom rozszerzony! Sprawdź jaki jest Twój poziom wiedzy? Powodzenia!

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

ZADANIA ZAMKNIĘTE


Zadanie 1. (1 pkt)

Wskaż nierówność, którą spełnia liczba latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Pierwsza rata, która stanowi latex ceny roweru, jest równa latexzł. Rower kosztuje


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Wyrażenie latex −  jest równe iloczynowi


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Układ równań latex
ma nieskończenie wiele rozwiązań, jeśli


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

Rozwiązanie równania latex należy do przedziału


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności latex jest


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających
jednocześnie następujące nierówności: latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

Wyrażenie latex − jest określone dla wszystkich liczb latex spełniających warunek


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

Dane są funkcje liniowe latex oraz latex określone dla wszystkich liczb rzeczywistych latex Wskaż, który z poniższych wykresów jest wykresem funkcji latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

Funkcja liniowa określona jest wzorem latex Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 11. (1 pkt)

Dany jest nieskończony ciąg geometryczny latex w którym latex Wtedy


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 12. (1 pkt)

Dany jest nieskończony rosnący ciąg arytmetyczny latex o wyrazach dodatnich. Wtedy


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 13. (1 pkt)

Kąt latex jest ostry i latex Wtedy


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 14. (1 pkt)

Wartość wyrażenia latex jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 15. (1 pkt)

W prostopadłościanie latex mamy: latex Który z odcinków latex jest najdłuższy?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 16. (1 pkt)

Punkt latex jest środkiem okręgu. Kąt wpisany latex ma miarę


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 17. (1 pkt)

Wysokość rombu o boku długości latex i kącie ostrym latex jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 18. (1 pkt)

Prosta latex ma równanie latex Wskaż równanie prostej latex równoległej do prostej latex i przechodzącej przez punkt latex o współrzędnych latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 19. (1 pkt)

Styczną do okręgu latex jest prosta o równaniu


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 20. (1 pkt)

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe latex Długość przekątnej tego sześcianu jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 21. (1 pkt)

Objętość stożka o wysokości latex i średnicy podstawy latex jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 22. (1 pkt)

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek równej trzy wynosi


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 23. (1 pkt)

Uczniowie pewnej klasy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: „Ile osób liczy twoja rodzina?” Wyniki przedstawiono w tabeli:

 Liczba osób                 Liczba
  w rodzinie                
uczniów

latex

latex

latex

Średnia liczba osób w rodzinie dla uczniów tej klasy jest równa latex Wtedy liczba latex jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

ZADANIA OTWARTE


Zadanie 24. (2 pkt)

Rozwiąż nierówność latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 25. (2 pkt)

Uzasadnij, że jeżeli latex  to 

latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 26. (2 pkt)

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji latex

Odczytaj z wykresu i zapisz:
a) zbiór wartości funkcji latex
b) przedział maksymalnej długości, w którym funkcja latex jest malejąca.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 27. (2 pkt)

Liczby latex w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny, przy czym latex
Oblicz latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 28. (2 pkt)

Kąt latex jest ostry i latex Oblicz wartość wyrażenia latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 29. (2 pkt)

Dany jest czworokąt latex w którym latex Na boku latex wybrano taki punkt latex że latex Wykaż, że kąt latex jest prosty.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 30. (2 pkt)

Ze zbioru liczb latex losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem.
Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielna przez latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 31. (4 pkt)

Okrąg o środku w punkcie latex jest styczny do prostej o równaniu latex Oblicz współrzędne punktu styczności.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 32. (5 pkt)

Pewien turysta pokonał trasę latex przechodząc każdego dnia tę samą liczbę kilometrów.
Gdyby mógł przeznaczyć na tę wędrówkę o latexdni więcej, to w ciągu każdego dnia mógłby przechodzić o latex mniej. Oblicz, ile kilometrów dziennie przechodził ten turysta.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 33. (4 pkt)

Punkty latex są środkami krawędzi latex sześcianu latex o krawędzi długości latex (zobacz rysunek). Oblicz pole trójkąta latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma