Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Program IV etap (2012r.)

Klasa 1 - plan podziału treści nauczania TABELA B

Legenda

Plan podziału treści nauczania

wg portalu MegaMatma

 

Klasa 1. - pierwszy rok nauki (klasa 1. liceum i klasa 1. technikum)

 

Kategoria 1. Liczby rzeczywiste

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
 
1.

Różne postacie liczby rzeczywistej:

np. ułamki zwykłe, ułamki dziesiętne okresowe, pierwiastki, potęgi.


(SPP)Rozkład liczby naturalnej na czynniki pierwsze.

SP/1.1-1.8
SP/2.1-2.2
SP/3.1-3.3
SP/4.1-4.3
G/1.2

G/1.2.2

G/1.2.3

G/1.2.4

G/1.2.5
G/1.3

G/1.4

G/1.5

G/1.6

G/2.1

G/2.2

G/2.3

G/2.3.2

G/2.4

G/2.5

L/1.1

8(8)   8 T/L/1.1
K/L/1.1
2. Wartości wyrażeń arytmetycznych wymiernych.

SP/4.4.2

G/1.9
L/1.3

1(1)   1 T/L/1.3
K/L/1.3
3.

Pierwiastki dowolnego stopnia i prawa działań na pierwiastkach.


(SPP)Niewymierność pierwiastka kwadratowego z liczby 2.                                 

G/4.1

G/4.2

G/4.3

G/4.4
L/1.4         

3(3)   3 T/L/1.4
K/L/1.4
4.

Potęgi o wykładnikach wymiernych i prawa działań na potęgach.


(SPP)Informacja o potęgach o wykładnikach rzeczywistych.

SP/4.4

G/3.1

G/3.2

G/3.3

G/3.4

G/3.5

G/3.6
G/3.8
L/1.5

4(4)   4 T/L/1.5
K/L/1.5
5.

Przedziały liczbowe.

Oś liczbowa.

SP/2.1
G/2.1
G/2.2
L/1.8
5(5)   4 T/L/1.8
K/L/1.8
6. (R)Wartość bezwzględna liczby.     SP/2.1
G/2.1
L/1.2
3 T/L/1.2
K/L/1.2
7.

Logarytmy.

Logarytm iloczynu, ilorazu i potęgi o wykładniku naturalnym.

L/1.6 4(4)   4 T/L/1.6
K/L/1.6
8. (R)Logarytm potęgi i zamiana podstaw logarytmów.     L/1.6 3

T/L/1.6
K/L/1.6

T/L/1.6.2

T/K/1.6.2

9. Błędy bezwzględny i względny.

SP/4.4.3

G/1.8
G/1.9
L/1.7

3(3)   3 T/L/1.7
K/L/1.7
10.

Obliczenia procentowe: podatki, zysk z lokat.

 

Procent składany, różne okresy kapitalizacji.        

SP/10.1
G/5.1

G/5.2

G/5.3

G/5.4

G/5.5

G/5.6
L/1.9

4(4)   4 T/L/1.9
K/L/1.9
                         32h (32h)   37h  

 

Kategoria 2. Wyrażenia algebraiczne

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
11. Wyrażenia algebraiczne.

SP/4.4.2
G/6.1-6.9

3(3)   3 T/G/6.1-6.9
K/G/6.1-6.9
12.

Wzory skróconego
mnożenia:

kwadrat sumy i różnicy, różnica kwadratów.

L/2.1 5(5)   4 T/L/2.1
K/L/2.1
13.

(R)Sześcian sumy

i różnicy,

suma i różnica sześcianów.

    L/2.1 2 T/L/2.1
K/L/2.1
                                                                               

8h

(8h)

          9h  

 

Kategoria 3. Równania i nierówności

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
14. Sprawdzanie czy dana liczba jest rozwiązaniem równania lub nierówności. Równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

SP/5.1
G/7.1

G/7.2

G/7.3

G/7.4

G/7.6

G/8.1

G/8.2
L/3.1

8(8)   8 T/L/3.1
K/L/3.1
 
15. Równania kwadratowe z jedną niewiadomą. L/3.2 6(6)   5 T/L/3.2
K/L/3.2
16.

(R)Wzory Viète'a.

(R)Równania liniowe i kwadratowe z parametrem.

    L/3.4
L/3.1
5 T/L/3.4
K/L/3.4
T/L/3.1
K/L/3.1
      14h (14h)   18h  

 

Kategoria 7. Planimetria (Geometria na płaszczyźnie)

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
17. Kąty w okręgu,
kąt środkowy i kąt wpisany.
SP/7.1
SP/8.6
G/11.5
L/7.1
3(3)   3 T/L/7.1
K/L/7.1
18. Styczna do okręgu,
okręgi styczne.
G/11.2
G/11.3
L/7.2
4(4)   4 T/L/7.2
K/L/7.2
T/G/11.2
K/G/11.2
19 (R)Czworokąty wpisane w okrąg i opisane na okręgu.    

G/11.27

G/11.30

G/11.28

G/11.31
L/7.3

5 T/L/7.3
K/L/7.3
20. Trójkąty podobne.
Cechy podobieństwa trójkątów.

G/11.19

G/11.21
G/11.22
L/7.4

4(4)   4 T/L/7.4
K/L/7.4
21. (R)Twierdzenie Talesa  i
twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa.
    G/11.16
L/7.5
6 T/L/7.5
K/L/7.5
      11h (11h)   22h  

 

Kategoria 8. Geometria analityczna (Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej)

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
22.

(R)Współrzędne wektora i długość wektora na płaszczyźnie.
(R)Działania na wektorach i ich interpretacja
geometryczna.

    G/9.1
L/8.7

L/8.7.2
6(4) T/L/8.7
K/L/8.7
T/L/8.7.2
K/L/8.7.2
         

6h

(4h)

 

 

Kategoria 7. Planimetria (Geometria na płaszczyźnie)

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
23.

(R)Obrazy figur geometrycznych w jednokładności. 
(R)Wykorzystanie własności podobieństwa i jednokładności w zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym.
(SPP)Związki miarowe między odcinkami stycznych i siecznych.

    G/11.17
L/7.7
9 T/L/7.7
K/L/7.7
          9h  

 

Kategoria 8. Geometria analityczna (Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej)

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
24.

Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty. Postać kierunkowa i ogólna prostej. Równoległość i prostopadłość prostych danych w postaciach kierunkowych.

Równanie prostej przechodzącej przez ustalony punkt i równoległej lub prostopadłej do prostej.

SP/6.1
L/8.1
4(4)   4 T/L/8.1
K/L/8.1
25.

(R)Równoległość i prostopadłość prostych danych w postaciach ogólnych.
(R)Równanie prostej przechodzącej przez ustalony punkt i równoległej lub prostopadłej do prostej danej w postaci ogólnej.

    L/8.7
L/8.7.2

L/8.2

L/8.2.2
5 T/L/8.2
K/L/8.2
T/L/8.2.2
K/L/8.2.2
     

4h

(4h)

  9h  

 

Kategoria 3. Równania i nierówności

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
26. Układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi, korzystanie z interpretacji geometrycznej układu. G/7.5 G/7.6
L/3.6
6(6)
 
  6 T/L/3.6
K/L/3.6
     

6h

(6h)

  6h  

 

Kategoria 4. Funkcje

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
27. Sposoby określania funkcji. Obliczanie wartości funkcji dla danego argumentu i argumentu dla danej wartości. G/9.1
L/4.1
1(1)   1 T/L/4.1
K/L/4.1
28. Obliczanie wartości funkcji ze wzoru. Odczytywanie własności funkcji z jej wykresu. G/9.2
G/9.3
G/9.4
L/4.2
6(6)   5 T/L/4.2
K/L/4.2
29. Wykres funkcji liniowej z podanego wzoru.  Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej. Interpretacja współczynników wzoru funkcji liniowej. G/9.5
L/4.5
6(6)   6 T/L/4.5
K/L/4.5
30. Wykres funkcji latex stosowany do interpretacji  zagadnień związanych z wielkościami  odwrotnie proporcjonalnymi. G/7.3
G/7.4
L/4.14
4(4)   5 T/L/4.14
K/L/4.14
31. (>R)Wykres funkcji homograficznej latex     G/2.4
L/4.15
3 T/L/4.15
K/L/4.15
      17h (17h)   20h  

 

Kategoria 6.Trygonometria

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
32.

(R)Miara łukowa kąta  

a miara stopniowa.
(R)Zamiana miar.

    G/11.7
L/6.1
1 T/L/6.1
K/L/6.1
33.

Sinus, cosinus i tangens kąta ostrego w oparciu o definicje.  Wyznaczanie wartości funkcji trygonometrycznych.

Odczytywanie wartości funkcji z tablic lub kalkulatorów.

G/11.11
G/11.22
L/6.2
4(3)   4 T/L/6.2
K/L/6.2
34. Wyznaczanie wartości funkcji sinus, cosinus i tangens kątów o miarach od latex do latex L/6.2.2 3(2)   3 T/L/6.2.2
K/L/6.2.2
35. (R)Wyznaczanie wartości funkcji sinus, cosinus i tangens kąta dowolnego o mierze w stopniach i radianach  w oparciu o definicję.     L/6.3 3 T/L/6.3
K/L/6.3
36. Zależności między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta. Zastosowanie zależności do wyznaczania pozostałych funkcji tego samego kąta ostrego. L/6.4 3(2)   3 T/L/6.4
K/L/6.4
      10h (7h)   14h  

 

Razem liczba godzin 150 z.r. + 30h do dyspozycji nauczyciela = 5h tygodniowo x 36 tygodni =180h.   
Razem liczba godzin 102 z.p. + 42h do dyspozycji nauczyciela = 4h tygodniowo x 36 tygodni =144h.
Razem liczba godzin dla technikum 99 z.p. + 4h z.r. + 41h do dyspozycji nauczyciela = 4h tygodniowo x 36 tygodni =144h.


Godziny przeznaczone na powtórzenie materiału bieżącego i na sprawdziany wliczone są w godziny przeznaczone dla nauczycieli.

 

   
   
   


show_commercials: 0


Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma