Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Ponadpodstawowa

8. Geometria analityczna (Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej)

8.1 Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty. Postać kierunkowa i ogólna prostej. Równoległość i prostopadłość prostych danych w postaci kierunkowej. Równanie prostej przechodzącej przez ustalony punkt i równoległej lub prostopadłej do prostej.

8.2 (R)Równoległość i prostopadłość prostych danych w postaciach ogólnych. (R)Równanie prostej przechodzącej przez ustalony punkt i równoległej lub prostopadłej do prostej danej w postaci ogółnej.

8.2.2 (R)Równoległość i prostopadłość prostych danych w postaciach ogólnych. (R)Równanie prostej przechodzącej przez ustalony punkt i równoległej lub prostopadłej do prostej danej w postaci ogółnej.

8.3 Punkt przecięcia dwóch prostych. Interpretacja graficzna układu równań liniowych. Środek odcinka. Odległość dwóch punktów. (SPP)Równanie okręgu.

8.3.2 Punkt przecięcia dwóch prostych. Interpretacja graficzna układu równań liniowych. Środek odcinka. Odległość dwóch punktów. (SPP)Równanie okręgu.

8.4 (R)Interpretacja graficzna nierówności liniowej z dwiema niewiadomymi. (R)Układy nierówności. (>R)Opis zbioru na płaszczyźnie przy pomocy nierówności liniowych z dwiema niewiadomymi.

8.5 (R)Odległość punktu od prostej. (R)Równanie okręgu i opis koła przy pomocy nierówności. (R)Prosta i okrąg.

8.5.2 (R)Odległość punktu od prostej. (R)Równanie okręgu i opis koła przy pomocy nierówności. (R)Prosta i okrąg.

8.6 Obrazy figur w symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych i symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych.

8.7 (R)Współrzędne wektora i długość wektora na płaszczyźnie. Działania na wektorach i ich interpretacja geometryczna.

8.7.2 (R)Współrzędne wektora i długość wektora na płaszczyźnie. Działania na wektorach i ich interpretacja geometryczna.

8.8 (R)Przesunięcie wykresu funkcji z zastosowaniem wektorów.

1.1 Różne postaci liczby rzeczywistej: ułamki zwykłe, ułamki dziesiętne okresowe, pierwiastki, potęgi. (SPP)Rozkład na czynniki pierwsze.
Liczby rzeczywiste
1.2 (R)Wartość bezwzględna liczby.
Liczby rzeczywiste
1.3 Wartości wyrażeń arytmetycznych wymiernych.
Liczby rzeczywiste
1.4 Pierwiastki stopnia dowolnego i prawa działań na pierwiastkach. (SPP)Niewymierność pierwiastka kwadratowego z liczby 2.
Liczby rzeczywiste
1.5 Potęgi o wykładnikach wymiernych i prawa działań na potęgach. (SPP)Informacja o potęgach o wykładnikach rzeczywistych.
Liczby rzeczywiste
1.6 Logarytmy. Logarytm iloczynu, ilorazu i potęgi o wykładniku naturalnym. (R)Logarytm potęgi i zamiana podstaw logarytmów.
Liczby rzeczywiste
 

arkusz maturalny rozszerzony