Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Program III etap (2012r.)

Podręcznik internetowy 1 - plan podziału treści nauczania TABELA A

Plan podziału treści nauczania

wg portalu MegaMatma

 

Podręcznik internetowy 1. - pierwszy rok nauki w gimnazjum

 

Kategoria 1. Liczby wymierne dodatnie

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
1. Liczby naturalne, rzymski sposób zapisu liczb, działania i podzielność liczb naturalnych, rozkład na czynniki pierwsze SP/1.1-1.8(P) 2

T/SP/1.1-1.8

K/SP/1.1-1.8

2. Ułamki zwykłe, rozszerzenie i skracanie ułamków

SP/3.1(P)

G/1.2
3

T/SP/3.1

K/SP/3.1

T/G/1.2

K/G/1.2
3. Liczby wymierne G/1.2.2 2

T/G/1.2.2

K/G/1.2.2
4. Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych dodatnich zapisanych w postaci ułamków zwykłych

SP/4.1(P)

G/1.2.3
2

T/SP/4.1

K/SP/4.1

T/G/1.2.3

K/G/1.2.3
5. Ułamki dziesiętne

SP/3.2(P)

SP/4.3(P)

G/1.2.4
2

T/SP/3.2

K/SP/3.2

T/SP/4.3

K/SP/4.3

T/G/1.2.4

K/G/1.2.4

6. Mnożenie i dzielenie liczb  wymiernych dodatnich zapisanych w postaci ułamków zwykłych

SP/4.1(P)

SP/4.2(P)

G/1.2.5
3

T/SP/4.1

K/SP/4.1

T/G/1.2.3

K/G/1.2.3
7. Działania na liczbach wymiernych dodatnich zapisanych w postaci rozwinięć dziesiętnych skończonych G/1.3 2

T/G/1.3

K/G/1.3
8. Działania na ułamkach zwykłych i ułamkach dziesiętnych (także okresowych) G/1.4 2

T/G/1.4

K/G/1.4
9. Zamiana ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne lub na liczby o rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym okresowym. Zamiana ułamków dziesiętnych skończonych na ułamki zwykłe.

G/1.5

G/1.6
2

T/G/1.5

K/G/1.5

T/G/1.6

K/G/1.6
10. (>R) Zamiana liczby wymiernej danej w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego okresowego na ułamek zwykły. G/1.7 2

T/G/1.7

K/G/1.7

11. Zaokrąglanie rozwinięć dziesiętnych liczb. Przybliżenia.

SP/4.4.3(P)

G/1.8
3

T/SP/4.4.3

K/SP/4.4.3

T/G/1.8

K/G/1.8
12. Wartości wyrażeń arytmetycznych, ich szacowanie. Porównywanie ułamków.

SP/4.4.2(P)

SP/4.4.3(P)

G/1.9
3

T/SP/4.4.2

K/SP/4.4.2

T/SP/4.4.3

K/SP/4.4.3

T/G/1.9

K/G/1.9

13. Zastosowanie zamiany jednostek i obliczeń na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów praktycznych.

SP/12.1(P)

G/1.10
2

T/SP/12.1

K/SP/12.1

T/G/1.10

K/G/1.10
      30h  

 

Kategoria 2. Liczby wymierne dowolne

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
14. Liczby całkowite, oś liczbowa, wartość bezwzględna, porównywanie liczb całkowitych. SP/2.1(P) SP/2.2(P) 1

T/SP/2.1

K/SP/2.1

T/SP/2.2

K/SP/2.2
15. Liczby na osi liczbowej i obliczanie odległości między nimi. G/2.1 2

T/G/2.1

K/G/2.1
16. Równanie, równość i nierówność, zbiory liczb na osi liczbowej spełniające warunek np.  latex G/2.2 2

T/G/2.2

K/G/2.2
17. Dodawanie i odejmowanie dowolnych liczb wymiernych.

G/2.3

G/2.3.2
3

T/G/2.3

K/G/2.3

T/G/2.3.2

K/G/2.3.2
18. Mnożenie liczb wymiernych. G/2.4 2

T/G/2.4

K/G/2.4
19. Dzielenie liczb wymiernych. G/2.5 2

T/G/2.5

K/G/2.5
20. Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych.

SP/1.6(P)

G/2.6
3

T/SP/1.6

K/SP/1.6

T/G/2.6

K/G/2.6
      15h  

 

Kategoria 5. Procenty

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
21. Procenty. Diagramy kołowe. SP/10.1(P) 1

T/SP/10.1

K/SP/10.1

22. Ułamek danej liczby jako część wielkości. G/5.0 2

T/G/5.0

K/G/5.0
23. Część wielkości jako jej procent i odwrotnie. G/5.1 2

T/G/5.1

K/G/5.1
24. Procent danej liczby. G/5.2 3

T/G/5.2

K/G/5.2
25. Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu. G/5.3 3

T/G/5.3

K/G/5.3
26. Podatek VAT, ceny, podwyżki, obniżki. G/5.5 3

T/G/5.5

K/G/5.5
      14h  

 

Kategoria 3. Potęgi

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
27. Potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych.

SP/4.4(P)

G/3.1
2

T/SP/4.4

K/SP/4.4

T/G/3.1

K/G/3.1
28. Mnożenie potęg o tych samych podstawach. G/3.2 2

T/G/3.2

K/G/3.2
      4h  

 

Kategoria 6. Wyrażenia algebraiczne

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
29.

Zapisywanie wyrażeń algebraicznych.

Jednomian.
G/6.1 2

T/G/6.1

K/G/6.1
30. Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego. G/6.2 2

T/G/6.2

K/G/6.2
31. Redukcja wyrazów podobnych. G/6.3 2

T/G/6.3

K/G/6.3
32. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych. G/6.4 3

T/G/6.4

K/G/6.4
      9h  

 

Kategoria 7. Równania

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
33.

Tworzenie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Równanie i jego rozwiązanie.

SP/5.1(P)

G/7.1
2

T/SP/5.1

K/SP/5.1

T/G/7.1

K/G/7.1

T/G/7.1(2)

K/G/7.1(2)

34. Sprawdzanie czy dana liczba jest rozwiązaniem równania. Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. G/7.2 2

T/G/7.2

K/G/7.2
35. Wielkości wprost proporcjonalne. G/7.3 3

T/G/7.3

K/G/7.3
36. Wielkości odwrotnie proporcjonalne. G/7.4 3

T/G/7.4

K/G/7.4
      10h  

 

Kategoria 11. Figury płaskie

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
37. Podstawowe figury geometryczne. SP/6.1(P) 3

T/SP/6.1

K/SP/6.1

38. Rodzaje kątów. Kąty utworzone przez prostą przecinającą dwie proste równoległe.

SP/7.1(P)

SP/7.2(P)

SP/9.4.6(P)

G/11.1
4

T/SP/7.1-7.2

K/SP/7.1-7.2

T/SP/7.1

K/SP/7.1

T/SP/9.4.6

K/SP/9.4.6

T/G/11.1

K/G/11.1
39.

Wielokąty, trójkąty, czworokąty.

Wielokąty podobne i wielokąty przystające.

SP/8.1(P)

SP/8.2(P)

SP/8.3(P)

G/11.19
4

T/SP/8.1

K/SP/8.1

T/SP/8.2

K/SP/8.2

T/SP/8.3

K/SP/8.3

T/G/11.19

K/G/11.19
40. Cechy przystawania trójkątów i stosowanie tych cech. G/11.20 3

T/G/11.20

K/G/11.20
41. Kąty i przekątne w czworokątach.

G/11.12

G/11.12.2
4

T/G/11.12

K/G/11.12

T/G/11.12.2

K/G/11.12.2
42.

Obliczanie pól  i obwodów trójkątów i czworokątów.

Zamiana jednostek pola.

SP/8.4(P)

SP/8.5(P)

SP/9.4.2(P)

SP/9.4.3(P)

G/11.13

G/11.14
6

T/SP/8.4

K/SP/8.4

T/SP/8.5

K/SP/8.5

T/SP/9.4.2

K/SP/9.4.2

T/SP/9.4.3

K/SP/9.4.3

T/G/11.13

K/G/11.13

T/G/11.14

K/G/11.14

43. Figury symetryczne względem prostej.

SP/8.7(P)

G/11.23
3

T/SP/8.7

K/SP/8.7

T/G/11.23

K/G/11.23
44. Figury symetryczne względem punktu. G/11.24 3

T/G/11.24

K/G/11.24
45. Figury, które mają oś symetrii. Rozpoznawanie i wskazywanie osi symetrii.

SP/8.7(P)

G/11.25
3

T/SP/8.7

K/SP/8.7

T/G/11.25

K/G/11.25
46. Figury, które mają środek symetrii. Rozpoznawanie i wskazywanie środka symetrii. G/11.26 3

T/G/11.26

K/G/11.26
47. Symetralna odcinka, konstrukcja (rozpoznawanie i konstruowanie). G/11.27 2

T/G/11.27

K/G/11.27
48. Dwusieczna kąta, konstrukcja (rozpoznawanie i konstruowanie). G/11.28 2

T/G/11.28

K/G/11.28

      40h  
 

Kategoria 9. Wykresy funkcji

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
49. Zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów o podanych współrzędnych. Odczytywanie współrzędnych danych punktów. G/9.1 3

T/G/9.1

K/G/9.1

      3h  

 

Kategoria 6. Wyrażenia algebraiczne

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
50. Mnożenie sum algebraicznych. G/6.5 2

T/G/6.5

K/G/6.5
51. Wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias. G/6.8 2

T/G/6.8

K/G/6.8
52. Wyznaczanie podanej wielkości ze wzoru np. z geometrii i fizyki. Przekształcanie wzorów.

SP/5.2.2(P)

G/6.9
3

T/SP/5.2.2

K/SP/5.2.2

T/G/6.8-6.9

K/G/6.8-6.9
      7h  

Legenda

Razem liczba godzin 132h z uwzględnieniem godzin do dyspozycji nauczyciela,  

4h tygodniowo x 33 tygodnie =132h. 


show_commercials: 0


Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma