Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Program IV etap (2012r.)

Podręcznik internetowy 2 - plan podziału treści nauczania TABELA B

Legenda

Plan podziału treści nauczania

wg portalu MegaMatma

 

Podręcznik internetowy 2. − drugi rok nauki (klasa 2. liceum) lub drugi rok i trzeci (klasy 2. i 3. technikum)

 

Kategoria 4. Funkcje

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
 
1.

Rysowanie wykresów funkcji latex

znając wykres

latex

L/4.3 2(2)             2 T/L/4.3
K/L/4.3
 
2.

Rysowanie wykresów funkcji latex

znając wykres

latex

L/4.3.2 2(2)   3 T/L/4.3.2
K/L/4.3.2
 
3.

(R)Rysowanie wykresów funkcji latex

znając wykres

latex

   

L/4.4

L/4.4.2

L/4.4.3

3

T/L/4.4
K/L/4.4

T/L/4.4.2

K/L/4.4.2

4. Wykres funkcji kwadratowej ze wzoru, interpretacja współczynników wzoru funkcji kwadratowej. Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej.
Postać kanoniczna, ogólna i iloczynowa funkcji kwadratowej.
L/4.6
L/4.7
18 (18)   16 T/L/4.6
K/L/4.6
T/L/4.7
K/L/4.7
                 22h (22h)   24h  

 

Kategoria 8. Geometria analityczna (Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej)

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
5. (R)Przesunięcie wykresu funkcji z zastosowaniem wektorów.


  L/8.8 3(3) T/L/8.8
K/L/8.8
T/L/4.3
K/L/4.3
6. Punkt przecięcia dwóch prostych.  Interpretacja graficzna układu równań liniowych. Środek odcinka. Odległość dwóch punktów. L/8.3
L/8.3.2
6(6)   6 T/L/8.3
K/L/8.3
T/L/8.3.2
K/L/8.3.2
7.

(R)Interpretacja graficzna nierówności liniowej z dwiema niewiadomymi.
(R)Układy nierówności.
(>R)Opis zbioru na płaszczyźnie przy pomocy nierówności liniowych z dwiema niewiadomymi.

    L/8.4 8 T/L/8.4
K/L/8.4
8.

(R)Odległość punktu od prostej.
(R)Równanie okręgu i opis koła przy pomocy nierówności.
(R)Prosta i okrąg.

    L/8.5
L/8.5.2
8 T/L/8.5
K/L/8.5
T/L/8.5.2
K/L/8.5.2
9. Obrazy figur w symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych i symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych. L/4.3.2
L/8.6
4(4)   4 T/L/4.3.2
K/L/4.3.2
T/L/8.6
K/L/8.6
                                                                               

10h

(10h)

         

29h

(3h)

 

 

Kategoria 3. Równania i nierówności

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
10. Nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą. L/3.3 3(3)   3 T/L/3.3
K/L/3.3
11. (R)Nierówności liniowe lub kwadratowe z parametrem.     L/3.5 4 T/L/3.5
K/L/3.5
12. (R)Układy równań prowadzące do równań kwadratowych.     L/3.7 3 T/L/3.7
K/L/3.7
     

3h

(3h)

  10h  

 

Kategoria 4. Funkcje

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
13. Wartość największa i najmniejsza funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym. L/4.8 3(3)   3 T/L/4.8
K/L/4.8
14. (R)Wykresy funkcji danych różnymi wzorami, odczytywanie własności funkcji z wykresu.     L/4.16 3 T/L/4.16
K/L/4.16
     

3h

(3h)

  6h  

 

Kategoria 2. Wyrażenia algebraiczne

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
15. (R)Rozkład wielomianu na czynniki.
(R)Dzielenie wielomianu przez dwumian latex
(R)Reszta z dzielenia wielomianu przez dwumian latex
    L/2.2 4
T/L/2.2

K/L/2.2
16. (R)Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów.     L/2.3 3 T/L/2.3
K/L/2.3
         

7h

 

 

Kategoria 3. Równania i nierówności

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
17.

Rozwiązywanie równań typów latex lub

latex

L/3.8 3(3)   2 T/L/3.8
K/L/3.8
18. (R)Reszta z dzielenia wielomianu przez dwumian.
(>R)Twierdzenie Bézouta.
    L/3.10 4 T/L/3.10
K/L/3.10
19. (R)Pierwiastki wymierne wielomianu o współczynnikach całkowitych.     L/3.11 4 T/L/3.11
K/L/3.11
20. (R)Rozwiązywanie równań wielomianowych sprowadzających się do równań kwadratowych.     L/3.12 4 T/L/3.12
K/L/3.12
21. (R)Nierówności wielomianowe.     L/3.9 4 T/L/3.9
K/L/3.9
     

3h

(3h)

  18h  

 

Kategoria 8. Wyrażenia algebraiczne

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
22. (R)Dziedzina wyrażeń wymiernych. Działania na wyrażeniach wymiernych, skracanie.     L/2.4 6 T/L/2.4
K/L/2.4
          6h  

 

Kategoria 3. Równania i nierówności

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
23. Rozwiązywanie równań wymiernych sprowadzających się do równań liniowych lub kwadratowych. L/3.13 3(3)   3 T/L/3.13
K/L/3.13
24. (R)Rozwiązywanie nierówności wymiernych.     L/3.14 3 T/L/3.14
K/L/3.14
25. (R)Rozwiązywanie równań i nierówności z wartością bezwzględną.     L/3.15 4

T/L/3.15
K/L/3.15

K2/L/3.15

K3/L/3.15

     

3h

(3h)

  10h  

 

Kategoria 4. Funkcje

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
26. Zastosowanie funkcji liniowej i kwadratowej do interpretacji zagadnień geometrycznych, fizycznych i osadzonym  w kontekście praktycznym. L/4.9 4(4)   5 T/L/4.9
K/L/4.9
 
27. Wykresy funkcji wykładniczych dla różnych podstaw. L/1.5
L/4.10
4(4)   5 T/L/4.10
K/L/4.10
28. (R)Wykresy funkcji logarytmicznych dla różnych podstaw.     L/4.11 5 T/L/4.11
K/L/4.11
29. Zastosowanie funkcji wykładniczej do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych i osadzonym w kontekście praktycznym. L/4.12 3(3)   3 T/L/4.12
K/L/4.12
30. (R)Zastosowanie funkcji logarytmicznej do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych i osadzonym w kontekście praktycznym.     L/4.13 4 T/L/4.13
K/L/4.13
      11h (11h)   22h  

 

Kategoria 6.Trygonometria

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
31.

(R)Okresowość funkcji trygonometrycznych.
(R)Reguła wzorów redukcyjnych.

    L/6.5 6 T/L/6.5
K/L/6.5
32.

(R)Funkcje trygonometryczne argumentu rzeczywistego.
(R)Wykresy funkcji trygonometrycznych.
(R)Wykresy ze skalą.

(R)Nierówności trygonometryczne.

    L/6.6 8 T/L/6.6
K/L/6.6
33. (R)Zastosowanie wzorów na sinus i cosinus sumy kątów jak i na sumę i różnicę sinusów i cosinusów kątów.
(R)Tożsamości trygonometryczne.
    L/6.7 5 T/L/6.7
K/L/6.7
34. (R)Równania i nierówności trygonometryczne.     L/6.8 4 T/L/6.8
K/L/6.8
          23h  

 

Kategoria 7. Planimetria

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
35. Zastosowanie własności funkcji trygonometrycznych do obliczeń w geometrii. Pole trójkąta. L/7.6 3(3)   3 T/L/7.6
K/L/7.6
36. (R)Zastosowanie twierdzenia sinusów i cosinusów.     L/7.8 6 T/L/7.8
K/L/7.8
     

3h

(3h)

  9h  

 

Kategoria 5. Ciągi

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
37. Ciąg dany wzorem ogólnym. Wyznaczanie wyrazów ciągu.
Badanie czy ciąg jest arytmetyczny lub geometryczny.
 
L/5.1 5(5)   6

T/L/5.1
K/L/5.1

T/L/5.1.2
K/L/5.1.2

38. (R)Ciąg dany wzorem rekurencyjnym.
(R)Wyrazy ciągu.
(R)Badanie monotoniczności ciągu.
    L/5.1 5 T/L/5.1
K/L/5.1
39. Ciąg arytmetyczny, wzory na n - ty wyraz ciągu i na sumę n początkowych wyrazów. L/5.2 6 (6)   7 T/L/5.2
K/L/5.2
40. Ciąg geometryczny, wzory na n - ty wyraz ciągu i na sumę n początkowych wyrazów. L/5.3 6 (6)   7 T/L/5.3
K/L/5.3
41. (R)Granice ciągów.     L/5.4 5 T/L/5.4
K/L/5.4
42. (R)Szereg geometryczny.     L/5.5 5 T/L/5.5
K/L/5.5
43. (>R)Kredyty, lokaty, oszczędności.     L/1.9
L/5.6
5 T/L/5.6
K/L/5.6
     

17h

(17h)

  40h  

 

Razem liczba godzin 204 z.r. + 76h do dyspozycji nauczyciela = 8h tygodniowo x 35 tygodni =280h    
Razem liczba godzin 75 z.p. + 30h do dyspozycji nauczyciela = 3h tygodniowo x 35 tygodni =105h
Razem liczba godzin dla technikum 75 z.p. + 3h z.r. + 27h do dyspozycji nauczyciela = 3h tygodniowo x 35 tygodni =105h.


Godziny przeznaczone na powtórzenie materiału bieżącego i na sprawdziany wliczone są w godziny przeznaczone dla nauczycieli.

   
   
   


show_commercials: 0


Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma