Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Ponadpodstawowa

6. Trygonometria

6.1 (R)Miara łukowa kąta a miara stopniowa. Zamiana miar.

6.2 Sinus, cosinus i tangens kąta ostrego w oparciu o definicję. Wyznaczanie wartości funkcji trygonometrycznych. Odczytywanie wartości funkcji z tablic lub kalkulatorów.

6.2.2 Wyznaczanie wartości funkcji sinus, cosinus i tangens kątów o miarach od 0 stopni do 180 stopni.

6.3 (R)Wyznaczanie wartości funkcji sinus, cosinus i tangens kąta d o w o l n e g o o mierze w stopniach lub radianach w oparciu o definicję.

6.4 Zależności między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta. Zastosowanie zależności do wyznaczania pozostałych funkcji tego samego kąta ostrego.

6.5 (R)Okresowość funkcji trygonometrycznych. Reguła wzorów redukcyjnych.

6.6 (R)Funkcje trygonometryczne argumentu rzeczywistego i wykresy. (R)Wykresy ze skalą.

6.7 (R)Sinus sumy i cosinus sumy kątów. Suma sinusów i suma cosinusów. Różnica sinusów i różnica cosinusów kątów. Tożsamości trygonometryczne.

6.8 (R)Równania i nierówności trygonometryczne.

1.1 Różne postaci liczby rzeczywistej: ułamki zwykłe, ułamki dziesiętne okresowe, pierwiastki, potęgi. (SPP)Rozkład na czynniki pierwsze.
Liczby rzeczywiste
1.2 (R)Wartość bezwzględna liczby.
Liczby rzeczywiste
1.3 Wartości wyrażeń arytmetycznych wymiernych.
Liczby rzeczywiste
1.4 Pierwiastki stopnia dowolnego i prawa działań na pierwiastkach. (SPP)Niewymierność pierwiastka kwadratowego z liczby 2.
Liczby rzeczywiste
1.5 Potęgi o wykładnikach wymiernych i prawa działań na potęgach. (SPP)Informacja o potęgach o wykładnikach rzeczywistych.
Liczby rzeczywiste
1.6 Logarytmy. Logarytm iloczynu, ilorazu i potęgi o wykładniku naturalnym. (R)Logarytm potęgi i zamiana podstaw logarytmów.
Liczby rzeczywiste
 

arkusz maturalny rozszerzony