Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Program III etap (2012r.)

Podręcznik internetowy 1 - ramowy plan nauczania TABELA B

Ramowy plan nauczania matematyki 

wg portalu MegaMatma

 

Podręcznik internetowy 1. - pierwszy rok nauki w gimnazjum

Lp. Kategorie
Kategoria 1. Liczby wymierne dodatnie
1. Liczby naturalne (P)
2. Ułamki zwykłe
3. Liczby wymierne
4. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
5. Ułamki dziesiętne
6. Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
7. Rozwinięcia dziesiętne skończone. Działania
8. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
9. Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne , w tym okresowe. Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe
10. (>R) Zamiana rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego okresowego na ułamek zwykły
11. Zaokrąglanie. Przybliżenia
12. Porównywanie ułamków. Wyrażenia arytmetyczne, szacowanie
13 Zamiana jednostek. Problemy praktyczne
30h
Kategoria 2. Liczby wymierne dowolne
14. Liczby całkowite (P)
15. Odległość na osi liczbowej
16. Równanie, równość i nierówność
17. Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych
18. Mnożenie liczb wymiernych
19. Dzielenie liczb wymiernych
20. Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych
15h
Kategoria 5. Procenty
21. Procenty. Diagramy kołowe (P)
22. Ułamek jako część wielkości
23. Część wielkości jako procent
24. Procent danej liczby
25. Obliczanie liczby na podstawie jej procentu
26. Podatek VAT, ceny, podwyżki i obniżki
14h
Kategoria 3. Potęgi
27. Potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych
28. Mnożenie potęg o tych samych podstawach
4h
Kategoria 6. Wyrażenia algebraiczne
29. Jednomian
30. Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego
31. Redukcja wyrazów podobnych
32. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
9h
Kategoria 7. Równania
33. Równanie i jego rozwiązanie
34. Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
35. Wielkości wprost proporcjonalne
36. Wielkości odwrotnie proporcjonalne
10h
Kategoria 11. Figury płaskie
37. Podstawowe figury geometryczne (P)
38. Kąty utworzone przez prostą przecinającą dwie proste równoległe
39. Wielokąty podobne. Wielokąty przystające
40. Cechy przystawania trójkątów
41. Kąty i przekątne w czworokątach
42. Pola i obwody trójkątów i czworokątów. Zamiana jednostek
43. Symetria względem prostej
44. Symetria względem punktu
45. Oś symetrii figury
46. Środek symetrii figury
47. Symetralna odcinka
48. Dwusieczna kąta
40h
Kategoria 9. Wykresy funkcji
49. Punkty w układzie współrzędnych
3h
Kategoria 6. Wyrażenia algebraiczne
50. Mnożenie sum algebraicznych
51. Wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias
52. Przekształcanie wzorów
  7h

Legenda


show_commercials: 0


Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma