Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Wiadomości praktyczne

Cechy podzielności liczb naturalnych.

Cechy podzielności liczb naturalnych.

 
latex Liczba naturalna latex jest podzielna przez liczbę latex jeśli
latex cyfrą jedności liczby latex jest: latex lub latex
latex suma cyfr liczby latex jest liczbą podzielną przez latex
latex dwie ostatnie cyfry liczby latex w kolejności dziesiątek i jedności tworzą liczbę podzielną przez latex
latex cyfrą jedności liczby latex jest latex lub latex
latex liczba latex jest podzielna latex
latex z zapisu liczby latex w postaci sumy potęg liczby latex po zastąpieniu liczb latex liczbami latex zachowując wykładniki potęg, otrzymamy liczbę podzielną przez latex
latex lub latex wartość bezwzględna różnicy liczby utworzonej z ostatnich trzech cyfr liczby latex w kolejności: setek, dziesiątek i jedności oraz liczby utworzonej z jej pozostałych cyfr z zachowaniem kolejności jest liczbą podzielną przez latex lub latex lub latex
latex lub latex liczbę latex można zapisać w postaci latex dla latex gdzie latex jest liczbą podzielną przez latex lub latex lub latex
latex trzy ostatnie cyfry latex w kolejności: setek, dziesiątek i jedności tworzą liczbę podzielną przez latex
latex suma cyfr liczby latex jest liczbą podzielną przez latex
latex cyfrą jedności liczby latex jest latex
latex wartość bezwzględna różnicy sumy cyfr stojących na miejscach parzystych i sumy cyfr stojących na miejscach nieparzystych liczby latex jest podzielna przez latex
latex dwie ostatnie cyfry liczby latex w kolejności dziesiątek i jedności tworzą liczbę latex lub latex albo obie są zerami
latex cyfrą jedności i cyfrą dziesiątek liczby latex jest latex

show_commercials: 0Dajemy Ci wszystkie rozwiązania 
wybierz dostęp!


show_commercials: 0


Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma