Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Program IV etap (2012r.)

Klasa 1 - ramowy plan nauczania TABELA A

Ramowy plan nauczania matematyki - zakres Podstawowy oraz Podstawowy i Rozszerzony (R)
wg portalu MegaMatma

 

Klasa 1. - pierwszy rok nauki (klasa 1. liceum i klasa 1. technikum)

 

Lp. Kategorie
Kategoria 1. Liczby rzeczywiste
1. Liczby rzeczywiste                                                                        
2. Wartości wyrażeń arytmetycznych wymiernych
3. Pierwiastki
4. Potęgi
5. Oś liczbowa. Przedziały.
6. (R)Wartość bezwzględna
7. Logarytmy
8. (R)Logarytmy
9. Błędy bezwzględny i względny
10. Obliczenia procentowe
z.r. - 37h,  z.p. - 32h, (tech.) - 32h
Kategoria 2. Wyrażenia algebraiczne
11. Wyrażenia algebraiczne
12. Wzory skróconego mnożenia
13. (R)Wzory skróconego mnożenia
                                                             z.r. - 9h, z.p. - 8h, (tech.) - 8h
Kategoria 3. Równania i nierówności
14. Równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
15. Równania kwadratowe z jedną niewiadomą
16. (R)Wzory Viète'a. (R)Równania liniowe i kwadratowe z parametrem.
z.r. - 18h, z.p. - 14h, (tech.) - 14h
Kategoria 7. Planimetria (Geometria na płaszczyźnie)
17. Kąty w okręgu
18. Styczna
19. (R)Czworokąty wpisane w okrąg i opisane na okręgu
20. Trójkąty podobne
21. (R)Twierdzenie Talesa
z.r. - 22h, z.p. - 11h, (tech.) - 11h
Kategoria 8. Geometria analityczna (Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej)
22. (R)Wektory
z.r. - 6h, z.p. - 0h, (tech.) - 4h
Kategoria 7. Planimetria (Geometria na płaszczyźnie)
23. (R)Jednokładność
z.r. - 9h, z.p. - 0h, (tech.) - 0h
Kategoria 8. Geometria analityczna (Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej)
24. Prosta w postaci kierunkowej
25. (R)Prosta w postaci ogólnej
z.r. - 9h, z.p. - 4h, (tech.) - 4h
Kategoria 3. Równania i nierówności
26. Układy równań pierwszego stopnie z dwiema niewiadomymi
z.r. - 6h, z.p. - 6h, (tech.) - 6h
Kategoria 4. Funkcje 
27. Określanie funkcji
28. Odczytywanie własności funkcji
29. Wykres funkcji liniowej
30. Wykres funkcji latex
31. (>R)Homografia
z.r. - 20h, z.p. - 17h, (tech.) - 17h
Kategoria 6. Trygonometria 
32. (R)Miara łukowa kąta
33. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego. Tablice i kalkulator.
34. Funkcje trygonometryczne kąta od latex do latex
35. (R)Funkcje trygonometryczne kąta dowolnego
36. Zależności między funkcjami trygonometrycznymi
z.r. - 14h, z.p. - 10h, (tech.) - 7h

Legenda
 


show_commercials: 0


Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma