Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Program III etap (2012r.)

Podręcznik internetowy 2 - plan podziału treści nauczania TABELA A

Plan podziału treści nauczania

wg portalu MegaMatma

 

Podręcznik internetowy 2. - drugi rok nauki w gimnazjum

 

Kategoria 3. Potęgi 

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
1. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach.

G/3.2(P)

G/3.3
4

T/G/3.2.1

K/G/3.2.1

T/G/3.2

K/G/3.2

T/G/3.3

K/G/3.3

2. Potęgowanie potęgi. G/3.4 3

T/G/3.4

K/G/3.4
3. Potęga iloczynu. G/3.5 2

T/G/3.5

K/G/3.5
4. Potęga ilorazu. G/3.6 2

T/G/3.6

K/G/3.6
5. Porównywanie potęg. G/3.7 3

T/G/3.7

K/G/3.7
6.

Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym.

Działania na potęgach o wykładnikach całkowitych.
G/3.8 4

T/G/3.8

K/G/3.8
7. Notacja  wykładnicza. G/3.9 2

T/G/3.9

K/G/3.9
      20h  

 

Kategoria 4. Pierwiastki

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
8. Pierwiastki drugiego i trzeciego stopnia z liczb wymiernych. G/4.1 3

T/G/4.1

K/G/4.1
9. Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka i włączanie pod znak pierwiastka. G/4.2 3

T/G/4.2

K/G/4.2
10. Mnożenie i dzielenie pierwiastków drugiego stopnia. G/4.3 2

T/G/4.3

K/G/4.3

T/G/4.3-4.4

K/G/4.3-4.4

11. Mnożenie i dzielenie pierwiastków trzeciego stopnia. G/4.4 2

T/G/4.4

K/G/4.4

T/G/4.3-4.4

K/G/4.3-4.4

      10h  

 

Kategoria 7. Równania 

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
12. Układ równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Układy oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne. G/7.5 6

T/G/7.5

K/G/7.5
13. Praktyka a równania. G/7.6 4

T/G/7.6

K/G/7.6
      10h  

 

Kategoria 11. Figury płaskie 

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
14. Twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie odwrotne. Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa. G/11.11 5

T/G/11.11

K/G/11.11
15. Konstrukcje kątów latex G/11.29 3

T/G/11.29

K/G/11.29
16. Położenie prostej i okręgu, styczna do okręgu. G/11.2 3

T/G/11.2

K/G/11.2

17. Wykorzystanie faktu, ze styczna jest prostopadła do odpowiedniego promienia. G/11.3 3

T/G/11.3

K/G/11.3

T/G/11.2-11.3

K/G/11.2-11.3

18.

Kąty środkowe.

(>R) Kąty wpisane.

G/11.5 3(+)

T/G/11.5

K/G/11.5
19. Obliczanie długości okręgu. G/11.6 3

T/G/11.6-11.7

K/G/11.6-11.7
20. Obliczanie długości łuku okręgu. G/11.7 3

T/G/11.6-11.7

K/G/11.6-11.7
21. Obliczanie pola koła. G/11.8 3

T/G/11.8

K/G/11.8
22. Obliczanie pola pierścienia kołowego. G/11.9 3

T/G/11.9

K/G/11.9
23.

Obliczanie pola wycinka kołowego.

(>R) Obliczanie pola odcinka kołowego.

G/11.10 3(+)

T/G/11.10

K/G/11.10
24. Okrąg opisany na trójkącie, konstrukcja. G/11.30 4

T/G/11.30

K/G/11.30
25. Okrąg wpisany w  trójkąt, konstrukcja. G/11.31 4

T/G/11.31

K/G/11.31
26. Wielokąty foremne (rozpoznawanie i konstruowanie). G/11.32 4

T/G/11.32

K/G/11.32
      44h  

 

Kategoria 10. Statystyka 

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
27. Interpretacja danych na podstawie tabel, diagramów słupkowych, kolumnowych i kołowych oraz wykresów.

SP/11.1(P)

SP/11.2(P)

G/5.6

G/10.1
4

T/SP /11.1

K/SP/11.1

T/SP/11.2

K/SP/11.2

T/G/5.6

K/G/5.6

T/G/10.1-10.2

K/G/10.1

K/G/10.1(2)

28.

Wyszukiwanie informacji z dostępnych źródeł, selekcja danych i porządkowanie.

Przedstawianie danych w tabelach i za pomocą diagramów.

SP/11.1(P)

SP/11.2(P)

G/5.6

G/10.2
4

T/SP /11.1

K/SP/11.1

T/SP/11.2

K/SP/11.2

T/G/5.6

K/G/5.6

K/G/10.2

K/G/10.2(2)

K/G/10.2(3)

29.

Średnia arytmetyczna  i mediana.

(>R) Dominanta.

(>R) Rozstęp.
G/10.3 2(++)

T/G/10.3

K/G/10.3
      10h  

 

Kategoria 12. Bryły 

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
30.

Figury przestrzenne.

Siatki brył.

SP/9.1(P)

SP/9.2(P)

2

T/SP/9.1

K/SP/9.1

T/SP/9.2

K/SP/9.2
31. Graniastosłup prawidłowy. G/12.1 3

T/G/12.1

K/G/12.1
32. Obliczanie pól powierzchni i objętości graniastosłupa prostego.

SP/9.3(P)

SP/9.4.4(P) SP/9.4.5(P)

G/12.3
4

T/SP/9.3

K/SP/9.3

T/SP/9.4.4

K/SP/9.4.4

T/SP/9.4.5

K/SP/9.4.5

T/G/12.3

K/G/12.3

33. Ostrosłup prawidłowy. G/12.2 3

T/G/12.2

K/G/12.2
34. Obliczanie pól powierzchni i objętości ostrosłupa.

SP/9.4.4(P) SP/9.4.5(P)

G/12.4
4

T/SP/9.4.4

K/SP/9.4.4

T/SP/9.4.5

K/SP/9.4.5

T/G/12.4

K/G/12.4
35. Zamiana jednostek objętości.

SP/9.4(P)

SP/9.4.3(P)

G/12.8
4

T/SP/9.4

T/SP/9.4-2

K/SP/9.4

T/SP/9.4.3

K/SP/9.4.3

T/G/12.8

K/G/12.8
      20h  

 

Kategoria 10P.  Prawdopodobieństwo 

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
36. Proste doświadczenia losowe i prawdopodobieństwo zdarzeń (rzut monetą, rzut kostką). G/10P.1 4

T/G/10P.1

K/G/10P.1
      4h  

 

Kategoria 9. Wykresy funkcji  

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
37.

Odczytywanie własności funkcji z wykresu:

- wartość  funkcji dla danego argumentu,

- podanie argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie, ujemne lub równe zero.

G/9.1

G/9.2
5

T/G/9.1

K/G/9.1

T/G/9.2

K/G/9.2

T/G/9.1-9.2

K/G/9.1-9.2

38. Odczytywanie informacji z wykresów opisujących różne zjawiska przyrodnicze, gospodarcze i z życia codziennego. G/9.3 3

T/G/9.3

K/G/9.3
39. Odczytywanie wartości funkcji ze wzoru i zaznaczanie na wykresie funkcji. G/9.4 3

T/G/9.4

K/G/9.4
40.

Proporcjonalności prosta i odwrotna.

(>R) Proporcjonalność prosta na wykresie. Funkcja liniowa.

(>R) Wykres funkcji latex stosowany do interpretacji zagadnień związanych z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi.

G/7.3(P) G/7.4(P)

G/9.5

L/4.14
3(++)

T/G/7.3

K/G/7.3

T/G/7.4

K/G/7.4

T/G/9.5

K/G/9.5

T/L/4.14

K/L/4.14

      14h  

Legenda

Razem liczba godzin 132 z uwzględnieniem godzin do dyspozycji nauczyciela, symbol (+) oznacza, że temat wykraczający poza podstawę programową (>R) nie został objęty godzinami jako przeznaczony do nauczania po egzaminie gimnazjalnym.

4h tygodniowo x 33 tygodnie =132h 


show_commercials: 0


Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma