Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Ponadpodstawowa

2. Wyrażenia algebraiczne

2.1 Wzory skróconego mnożenia: kwadrat sumy i różnicy, różnica kwadratów. (R)Sześcian sumy i różnicy, suma i różnica sześcianów. (SPP)Wzór na aⁿ-1, n∈N.

2.2 Rozkład wielomianu na czynniki. (R)Dzielenie wielomianu przed dwumian ax+b. (SPP)Reszta z dzielenia wielomianu przez dwumian x-a.

2.3 (R)Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów.

2.4 (R)Dziedzina wyrażeń wymiernych. (R)Działania na wyrażeniach wymiernych, skracanie.

1.1 Różne postaci liczby rzeczywistej: ułamki zwykłe, ułamki dziesiętne okresowe, pierwiastki, potęgi. (SPP)Rozkład na czynniki pierwsze.
Liczby rzeczywiste
1.2 (R)Wartość bezwzględna liczby.
Liczby rzeczywiste
1.3 Wartości wyrażeń arytmetycznych wymiernych.
Liczby rzeczywiste
1.4 Pierwiastki stopnia dowolnego i prawa działań na pierwiastkach. (SPP)Niewymierność pierwiastka kwadratowego z liczby 2.
Liczby rzeczywiste
1.5 Potęgi o wykładnikach wymiernych i prawa działań na potęgach. (SPP)Informacja o potęgach o wykładnikach rzeczywistych.
Liczby rzeczywiste
1.6 Logarytmy. Logarytm iloczynu, ilorazu i potęgi o wykładniku naturalnym. (R)Logarytm potęgi i zamiana podstaw logarytmów.
Liczby rzeczywiste
 

arkusz maturalny rozszerzony