Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Program IV etap (2012r.)

Podręcznik internetowy 3 - plan podziału treści nauczania TABELA B

Legenda

Plan podziału treści nauczania

wg portalu MegaMatma

 

Podręcznik internetowy 3. − trzeci rok nauki (klasa 3. liceum i klasa 4. technikum).

 

Kategoria 9. Stereometria

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
 
1. (SPP)Równoległość i prostopadłość w przestrzeni. L/9.0 2(2)             2 T/L/9.0
K/L/9.0
2.

(R)Rzut prostokątny na płaszczyznę.

    L/9.0 3 T/L/9.0
K/L/9.0
3. W graniastosłupie i ostrosłupie kąty między krawędziami, kąt między krawędzią a przekątną graniastosłupa. Miary kątów między odcinkami. L/9.1
L/9.1.2
3(3)   3 T/L/9.1-9.1.2
K/L/9.1-9.1.2
4. W graniastosłupie i ostrosłupie kąty między krawędziami i ścianami,  kąty między przekątnymi graniastosłupa i ścianami. Miary kątów między odcinkami i płaszczyznami. L/9.2 3(3)   3 T/L/9.2
K/L/9.2
5. Kąty między ścianami w ostrosłupach i graniastosłupach. L/9.4 3(3)   3 T/L/9.4
K/L/9.4
6. Przekrój prostopadłościanu. L/9.3 2(2)   2 T/L/9.3
K/L/9.3
7. (R)Przekrój graniastosłupa i ostrosłupa.     L/9.3 4 T/L/9.3
K/L/9.3
8. W stożkach: kąt rozwarcia stożka, kąt między tworzącą a podstawą. Miary kątów w walcach i stożkach: między odcinkami, między odcinkami i płaszczyznami. L/9.5 3(3)   3 T/L/9.5
K/L/9.5
9. (R)Przekrój sfery.
(>R)Wyznaczanie przekrojów znanych brył.
    L/9.6 3 T/L/9.6
K/L/9.6
10. Zastosowanie trygonometrii do obliczania pól powierzchni i objętości. L/9.7 3(3)   3 T/L/9.7
K/L/9.7
                 19h (19h)   29h  

 

Kategoria 10. Elementy statystyki opisowej

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
11. Średnia ważona i odchylenie standardowe zestawu danych, interpretacja tych parametrów.

G/10.1

G/10.2

G/10.3
L/10.1

8(8)   8

T/L/10.1
K/L/10.1

T/G/10.1-10.2
K/G/10.1

K2/G/10.1
K/G/10.2

K2/G/10.2

K3/G/10.2

     

8h

(8h)

  8h  

 

Kategoria 11. Kombinatoryka i teoria prawdopodobieństwa

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
12. Sytuacje kombinatoryczne bez użycia wzorów z kombinatoryki. Reguła mnożenia i reguła dodawania. L/11.1 6(6)   5 T/L/11.1
K/L/11.1
13. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa w prostych sytuacjach. G/10P.1
L/11.2
4(4)   5 T/L/11.2
K/L/11.2
14 (R)Sytuacje kombinatoryczne złożone z użyciem wzorów na kombinacje, permutacje i wariacje.     L/11.3 10 T/L/11.3
K/L/11.3
15 (R)Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite.     L/11.4 10 T/L/11.4
K/L/11.4
      10h (10h)   30h  

 

Kategoria 12. Rachunek różniczkowy

Lp. Artykuły

Etap

edu./
Nr art.
z. p.

Liczba godzin
z. p.

i

(tech.)

Etap edu./

Nr art.
 z. r.

Liczba
godzin z. r.

i
(tech.)

Nr
T lub K
16. (R)Granice funkcji,  granice jednostronne, ciągłość funkcji i własności funkcji ciągłych.     L/5.4
L/12.1
5 T/L/12.1
K/L/12.1
17.

(R)Pochodne  funkcji wymiernych.

(R)Dowody.

    L/12.2 4 T/L/12.2
K/L/12.2
18. (R)Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej.
(R)Zastosowania.
    L/12.3 4 T/L/12.3
K/L/12.3
19. (R)Zastosowanie pochodnej do wyznaczania przedziałów monotoniczności funkcji.     L/12.4 5 T/L/12.4
K/L/12.4
20. (R)Ekstrema funkcji wielomianowych i wymiernych.     L/12.5 5 T/L/12.5
K/L/12.5
21. (R)Zastosowanie pochodnych do zagadnień optymalizacyjnych.     L/12.6 5 T/L/12.6
K/L/12.6
          28h  

 

Kategoria. Powtórzenie do matury

22. Poziom podstawowy
arkusze maturalne z matematyki
M/MM 35h   10h
23. (R)Poziom rozszerzony
arkusze maturalne z matematyki
    M/MM(R) 20h
      35h
(35h)
  30h

 

Razem liczba godzin 125 z.r. + 10h do dyspozycji nauczyciela = 5 h tygodniowo x 27 tygodnie =135h    
Razem liczba godzin 72 z.p. + 9h do dyspozycji nauczyciela = 3 h tygodniowo x 27 tygodnie = 81h
Razem liczba godzin dla technikum 72 z.p. + 9h do dyspozycji nauczyciela = 3h tygodniowo x 27 tygodnie = 81h (rozdzielone na dwa etapy).

 

   
   
   


 


show_commercials: 0


Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma