Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Program III etap (2012r.)

Podręcznik internetowy 3 - plan podziału treści nauczania TABELA A

Plan podziału treści nauczania

wg portalu MegaMatma

 

Podręcznik internetowy 3. - trzeci rok nauki w gimnazjum

 

Kategoria 11. Figury płaskie

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
1.

Położenie prostej i okręgu, styczna do okręgu.

(>R) Położenie dwóch okręgów.

G/11.2(P)

G/11.4
2(+)

T/G/11.2

K/G/11.2

T/G/11.2-11.3

K/G/11.2-11.3

T/G/11.4

K/G/11.4
2.

Kąty środkowe.
(>R) Kąty wpisane.

G/11.5(P) 2(+)

T/G/11.5

K/G/11.5
3. Obliczanie długości łuku okręgu. G/11.7(P) 1

T/G/11.6-11.7

K/G/11.6-11.7
4.

Obliczania pola pierścienia kołowego. Obliczanie pola wycinka kołowego.

(>R) Obliczanie pola odcinka kołowego.

G/11.9(P)

G/11.10(P)

2(+)

T/G/11.9

K/G/11.9

T/G/11.10

K/G/11.10
5. (>R) Proporcje i reguła trzech. G/11.15 (+)

T/G/11.15

K/G/11.15
6. (>R) Twierdzenie Talesa. G/11.16 (+)

T/G/11.16

K/G/11.16
7. Powiększenie lub pomniejszenie wielokątów w danej skali. G/11.17 4

T/G/11.17

K/G/11.17
8. Stosunek pól wielokątów podobnych. G/11.18 4

T/G/11.18

K/G/11.18
9. Wielokąty podobne i wielokąty przystające. G/11.19 4

T/G/11.19

K/G/11.19

10. (>R) Cechy podobieństwa trójkątów. G/11.21 (+)

T/G/11.21

K/G/11.21
11. Cechy podobieństwa trójkątów prostokątnych. G/11.22 4

T/G/11.22

K/G/11.22
      23h  

 

Kategoria 12. Bryły

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
12. Graniastosłup prosty. G/12.1(P) 2

T/G/12.1

K/G/12.1
13. Ostrosłup prawidłowy. G/12.2(P) 2

T/G/12.2

K/G/12.2
14. (>R) Przekroje brył. G/12.9 (+)

T/G/12.9

K/G/12.9
15. Obliczanie pól powierzchni i objętości walca.

G/12.5

G/12.8(P)
3

T/G/12.5

K/G/12.5

T/G/12.8

K/G/12.8
16. Obliczanie pól powierzchni i objętości stożka.

G/12.6

G/12.8(P)
3

T/G/12.6

K/G/12.6

T/G/12.8

K/G/12.8

17. Obliczanie pól powierzchni i objętości kuli.

G/12.7

G/12.8(P)
3

T/G/12.7

K/G/12.7

T/G/12.8

K/G/12.8

      13h  

 

Kategoria 1. Liczby wymierne dodatnie  

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
18. Liczby w systemie rzymskim. G/1.1 2

T/G/1.1

K/G/1.1
19. Liczby wymierne. G/1.2.2(P) 2

T/G/1.2.2

K/G/1.2.2
20. Zamiana ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne lub na liczby o rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym okresowym. Zamiana ułamków dziesiętnych skończonych na ułamki zwykłe.

G/1.5(P)

G/1.6(P)
2

T/G/1.5

K/G/1.5

T/G/1.6

K/G/1.6
21. (>R) Zamiana liczby wymiernej danej w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego okresowego na ułamek zwykły. G/1.7 (+)

T/G/1.7

K/G/1.7
22.

Zaokrąglanie rozwinięć dziesiętnych liczb. Przybliżenia.

Wartości wyrażeń arytmetycznych, ich szacowanie. Porównywanie ułamków.

Zastosowanie zamiany jednostek.

G/1.8(P)

G/1.9(P)

G/1.10(P)
3

T/G/1.8

K/G/1.8

T/G/1.9

K/G/1.9

T/G/1.10

K/G/1.10
      9h  

 

Kategoria 2. Liczby wymierne dowolne  

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
23.

Dodawanie i odejmowanie dowolnych liczb wymiernych.

Mnożenie liczb wymiernych.

Dzielenie liczb wymiernych.

G/2.3(P)

G/2.3.2(P)

G/2.4(P)

G/2.5(P)
4

T/G/2.3

K/G/2.3

T/G/2.3.2

K/G/2.3.2

T/G/2.4

K/G/2.4

T/G/2.5

K/G/2.5
      4h  

 

Kategoria 3. Potęgi

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
24.

Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym.

Działania na potęgach o wykładnikach całkowitych.
G/3.8(P) 2

T/G/3.8

K/G/3.8
      2h  

 

Kategoria 4. Pierwiastki

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
25. Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka i włączanie pod znak pierwiastka. G/4.2(P) 1

T/G/4.2

K/G/4.2
26. Mnożenie i dzielenie pierwiastków drugiego stopnia. Mnożenie i dzielenie pierwiastków trzeciego stopnia. G/4.3(P) G/4.4(P) 2

T/G/4.3

K/G/4.3

T/G/4.3-4.4

K/G/4.3-4.4

T/G/4.4

K/G/4.4
27.

Wartości wyrażeń arytmetycznych, ich szacowanie. Porównywanie ułamków.

(>R) Szacowanie wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających  pierwiastki.

G/1.9(P)

G/4.5

2(+)

T/G/1.9

K/G/1.9

T/G/4.5

K/G/4.5
      5h  

 

Kategoria 5. Procenty  

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
28. Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu. G/5.3(P) 1

T/G/5.3

K/G/5.3
29. Kredyty, odsetki od lokat, punkty procentowe, obliczanie jakim procentem danej wielkości jest inna wielkość. G/5.4 4

T/G/5.4

K/G/5.4
30. Podatek VAT, ceny, podwyżki, obniżki. G/5.5(P) 1

T/G/5.5

K/G/5.5
31. Diagramy procentowe. G/5.6 3

T/G/5.6

K/G/5.6
      9h  

 

Kategoria 6. Wyrażenia algebraiczne

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
32.

Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego.

Wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias.

Wyznaczanie podanej wielkości ze wzoru np. z geometrii i fizyki. Przekształcanie wzorów.

G/6.2(P)

G/6.8(P)

G/6.9(P)

3

T/G/6.2

K/G/6.2

T/G/6.8

K/G/6.8

T/G/6.8-6.9

K/G/6.8-6.9

T/G/6.9

K/G/6.9
33. (>R) Kwadrat sumy wyrażeń algebraicznych. G/6.6 (+)

T/G/6.6

K/G/6.6
34. (>R) Różnica kwadratów wyrażeń algebraicznych. G/6.7 (+)

T/G/6.7

K/G/6.7
      3h  

 

Kategoria 7. Równania

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
35.

Układ równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Układy oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne.

G/7.5(P)

2

T/G/7.5

K/G/7.5

36. Praktyka a równania. G/7.6(P) 2

T/G/7.6

K/G/7.6
      4h  

 

 

Kategoria 8. Nierówności

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
37. Równanie, równość i nierówność, zbiory liczb na osi liczbowej spełniające warunek np. latex G/2.2(P) 1

T/G/2.2

K/G/2.2
38. (>R) Tworzenie nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. G/8.1 (+)

T/G/8.1

K/G/8.1
39. (>R) Sprawdzanie czy dana liczba jest rozwiązaniem nierówności. Rozwiązywanie nierówności, zbiór rozwiązań. G/8.2 (+)

T/G/8.2

K/G/8.2
      1h  

 

Kategoria 11. Figury płaskie

Lp. Artykuły Etap edu./Nr art. Liczba godzin Zestawy zadań
40.

Figury symetryczne względem prostej.

Figury, które mają oś symetrii. Rozpoznawanie i wskazywanie osi symetrii.

G/11.23(P)

G/11.25(P)
2

T/G/11.23

K/G/11.23

T/G/11.25

K/G/11.25
41.

Figury symetryczne względem punktu.

Figury, które mają środek symetrii. Rozpoznawanie i wskazywanie środka symetrii.

G/11.24(P)

G/11.26(P)
2

T/G/11.24

K/G/11.24

T/G/11.26

K/G/11.26
42.

Symetralna odcinka, konstrukcja (rozpoznawanie i konstruowanie).

Okrąg opisany na trójkącie, konstrukcja.

G/11.27(P)

G/11.30(P)
2

T/G/11.27

K/G/11.27

T/G/11.30

K/G/11.30
43.

Dwusieczna kąta, konstrukcja (rozpoznawanie i konstruowanie).

Okrąg wpisany w trójkąt, konstrukcja.

G/11.28(P)

G/11.31(P)
2

T/G/11.28

K/G/11.28

T/G/11.31

K/G/11.31
44.

Zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów o podanych współrzędnych. Odczytywanie współrzędnych danych punktów.

(>R) Symetrie w układzie współrzędnych.

G/9.1(P)

G/11.33

L/8.6
1(+)

T/G/9.1

K/G/9.1

T/G/11.33

K/G/11.33
      9h  

 

Kategoria Powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego

45. Arkusze próbne egzaminów gimnazjalnych MegaMatma 10 G/MM
    10h  

Legenda

Razem liczba godzin 82h + 50h w tym godziny do dyspozycji nauczyciela, w zakresie 82h mamy tematy pozwalające utrwalić materiał zawarty w podstawie programowej.

4h tygodniowo x 33 tygodnie =132h


show_commercials: 0


Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma