Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Program IV etap (2012r.)

Podręcznik internetowy 2 - ramowy plan nauczania TABELA A

Ramowy plan nauczania matematyki  - zakres Podstawowy oraz Podstawowy i Rozszerzony (R)
wg portalu MegaMatma

 

Podręcznik internetowy 2. − drugi rok nauki (klasa 2. liceum) lub drugi rok i trzeci (klasy 2. i 3. technikum)

 

Lp. Kategorie
Kategoria 4. Funkcje
1. Rysowanie wykresów funkcji. Przesunięcie wzdłuż osi układu współrzędnych
2. Rysowanie wykresów funkcji. Symetria względem osi i początku układu współrzędnych 
3 (R)Rysowanie wykresów funkcji z wartością bezwzględną i ze skalą
4 Funkcja kwadratowa i jej wykres
z.r. - 24h, z.p. - 22h, (tech.) - 22h
Kategoria 8. Geometria analityczna (Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej)
5. (R)Przesunięcie wykresu funkcji z zastosowaniem wektorów
6. Punkt przecięcia dwóch prostych. Środek odcinka. Odległość dwóch punktów.
7. (R)Interpretacja graficzna nierówności liniowej z dwiema niewiadomymi. (R)Układy nierówności.
8. (R)Odległość punktu od prostej. R Równanie okręgu i opis koła przy pomocy nierówności. (R)Prosta i okrąg.
9. Obrazy figur w symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych i symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych
z.r. - 29h, z.p. - 10h, (tech.) - 10h
Kategoria 3. Równania i nierówności
10. Nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą
11. (R)Nierówności liniowe lub kwadratowe z parametrem
12. (R)Układy równań prowadzące do równań kwadratowych
z.r. - 10h, z.p. - 3h, (tech.) - 3h
Kategoria 4. Funkcje
13. Wartość największa i najmniejsza funkcji kwadratowej
14. (R)Wykresy funkcji danych różnymi wzorami (w tym przedziałami liniowe)
z.r. - 6h, z.p. - 3h, (tech.) - 3h
Kategoria 2. Wyrażenia algebraiczne
15. (R)Rozkład wielomianu na czynniki
16. (R)Działania na wielomianach
z.r. - 7h, z.p. - 0h, (tech.) - 0h
Kategoria 3. Równania i nierówności
17. Równania wielomianowe typu latex
18. (R)Reszta z dzielenia wielomianu przez dwumian
19. (R)Pierwiastki wymierne wielomianu
20. (R)Równania wielomianowe
21. (R)Nierówności wielomianowe
z.r. - 18h, z.p. - 3h, (tech.) - 3h
Kategoria 2. Wyrażenia algebraiczne
22. (R)Wyrażenia wymierne. (R)Działania
z.r. - 6h, z.p. - 0h, (tech.) - 0h
Kategoria 3. Równania i nierówności
23. Równania wymierne
24. (R)Nierówności wymierne
25. (R)Równania i nierówności z wartością bezwzględną
z.r. - 10h, z.p. - 3h, (tech.) - 3h
Kategoria 4. Funkcje 
26. Zastosowania funkcji liniowej i kwadratowej
27. Funkcja wykładnicza
28. (R)Funkcja logarytmiczna
29. Zastosowania funkcji wykładniczej
30. (R)Zastosowania funkcji logarytmicznej
z.r. - 22h, z.p. - 11h, (tech.) - 11h
Kategoria 6. Trygonometria
31. (R)Reguła wzorów redukcyjnych
32. (R)Wykresy funkcji trygonometrycznych
33. (R)Sinus i cosinus sumy kątów, sumy i różnice sinusów i cosinusów kątów
(R)Tożsamości trygonometryczne
34. (R)Równania i nierówności trygonometryczne
z.r. - 23h, z.p. - 0h, (tech.) - 0h
Kategoria 7. Planimetria (Geometria na płaszczyźnie)
35. Zastosowania funkcji trygonometrycznych. Pole trójkąta.
36. (R)Twierdzenia sinusów i cosinusów
z.r. - 9h, z.p. - 3h, (tech.) - 3h
Kategoria 5. Ciągi
37. Ciąg dany wzorem ogólnym.
38. (R)Ciąg dany wzorem rekurencyjnym. (R)Monotoniczność ciągu.
39. Ciąg arytmetyczny
40. Ciąg geometryczny
41. (R)Granice ciągów
42 (R)Szereg geometryczny
43. (>R)Kredyty, lokaty, oszczędności
z.r. - 40h, z.p. - 17h, (tech.) - 17h

Legenda
 


show_commercials: 0


Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma