Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Program III etap (2012r.)

Podręcznik internetowy 2 - ramowy plan nauczania TABELA B

Ramowy plan nauczania matematyki 

wg portalu MegaMatma

 

Podręcznik internetowy 2. - drugi rok nauki w gimnazjum

Lp. Kategorie
Kategoria 3. Potęgi
1. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach
2. Potęgowanie potęgi
3. Potęga iloczynu
4. Potęga ilorazu
5. Porównywanie potęg
6. Działania na potęgach o wykładnikach całkowitych 
7. Notacja wykładnicza
20h
Kategoria 4. Pierwiastki
8. Pierwiastki drugiego i trzeciego stopnia
9. Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka
10. Mnożenie i dzielenie pierwiastków drugiego stopnia
11. Mnożenie i dzielenie pierwiastków trzeciego stopnia
10h
Kategoria 7. Równania
12. Układ równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi
13 Praktyka a równania
10h
Kategoria 11. Figury płaskie
14. Twierdzenie Pitagorasa
15. Konstrukcje kątów latex
16. Położenie prostej i okręgu,  styczna
17. Prostopadłość stycznej do promienia okregu
18. Kąty środkowe. (>R) Kąty wpisane
19. Długość okręgu
20. Długość łuku okręgu
21. Pole koła
22. Pole pierścienia kołowego
23. Pole wycinka kołowego.  (>R) Pole odcinka kołowego
24. Okrąg opisany na trójkącie
25. Okrąg wpisany w trójkąt
26. Wielokąty foremne
44h
Kategoria 10. Statystyka
27. Interpretacja danych
28. Wyszukiwanie danych, ich selekcja i prezentowanie
29. Średnia arytmetyczna i mediana. (>R) Dominanta. (>R) Rozstęp
10h
Kategoria 12. Bryły
30. Figury przestrzenne. Siatki brył (P)
31. Graniastosłup prawidłowy
32. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego
33. Ostrosłup prawidłowy
34. Pole powierzchni i objętość ostrosłupa
35. Zamiana jednostek
20h
Kategoria 10P. Prawdopodobieństwo
36. Proste doświadczenia losowe i prawdopodobieństwo zdarzeń
4h
Kategoria 9. Wykresy funkcji
37. Odczytywanie własności funkcji z wykresu
38. Odczytywanie informacji z wykresów opisujących różne zjawiska
39. Odczytywanie wartości funkcji ze wzoru
40. Proporcjonalności.
(>R)Proporcjonalność prosta, funkcja liniowa.
(>R) Wykres funkcji interpretujący wielkości odwrotnie proporcjonalne
14h

Legenda


show_commercials: 0


Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma