Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Funkcja logarytmiczna
 - funkcja postaci latex latex Jej wykresem jest krzywa logarytmiczna.
Funkcja malejąca
 - funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej latex która w zbiorze latex zawartym w dziedzinie funkcji spełnia warunek: z nierówności latex wynika nierówność latexdla dowolnych argumentów latex należących do zbioru latex Mówimy, że funkcja jest malejąca w zbiorze latex
Funkcja moduł
 - funkcja postaci latex Jej wykresem są dwie półproste latex o początku w punkcie latex zawarte w górnej półpłaszczyźnie układu współrzędnych.
Funkcja okresowa
 - funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej latex dla której istnieje okres latex Funkcja okresowa ma nieskończenie wiele okresów postaci latex
Funkcja podaży
 - jest przyporządkowaniem latex według którego zmiennej cenie latex odpowiada podaż danego produktu latex
Funkcja popytu
 - jest funkcją latex przyporządkowującą zmiennej cenie latex pewnego towaru liczbę sprzedanych jednostek tego towaru, a więc wielkość popytu latex
Funkcja potęgowa
 - funkcja postaci latex Dziedzina funkcji i jej wykres zależą od wykładnika potęgi. Szczególnym przypadkiem jest funkcja latex której wykresem jest parabola.
Funkcja rosnąca
 - funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej latex która w zbiorze latex zawartym w dziedzinie funkcji latex spełnia warunek: z nierówności latex wynika nierówność latex dla dowolnych argumentów latex należących do zbioru latex Mówimy, że funkcja jest rosnąca w zbiorze latex
Funkcja różniczkowalna
 - funkcja określona w latex która posiada pochodną w każdym punkcie swej dziedziny.
Funkcja różnowartościowa
 - jest funkcją latex która różnym argumentom przyporządkowuje różne wartości, czyli że z nierówności latex wynika nierówność latex dla dowolnych argumentów latex z dziedziny funkcji.
Funkcja signum(znak)
 - funkcja przyjmująca wartość latex dla argumentu dodatniego, wartość latex dla argumentu ujemnego i wartość latex dla argumentu równego latex latex Funkcja jest przedziałami liniowa.
Funkcja stała
 - funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej latex która dla każdego argumentu przyjmuje tę samą wartość; jeśli dla dowolnych argumentów latex zachodzi równość latex
Funkcja utargu
 - przyporządkowanie latex jednostkom określonego towaru utargu latex z ich sprzedaży. latex
Funkcja wykładnicza
 - funkcja postaci latex latex Jej wykresem jest krzywa wykładnicza.
Funkcja wymierna
 - funkcja postaci latex są wielomianami, latex
Funkcje trygonometryczne
 - funkcje postaci: latexlatex latex latex latexlatex Wykresy noszą nazwy: sinusoida, kosinusoida, tangensoida i kotangensoida. Funkcje te są okresowe.
Graniastosłup
 - wielościan, którego dwie ściany, zwane podstawami, są wielokątami przystającymi leżącymi w płaszczyznach równoległych, a pozostałe ściany, zwane ścianami bocznymi, są równoległobokami.
Graniastosłup prawidłowy
 - graniastosłup prosty, którego podstawy są wielokątami foremnymi.
Graniastosłup prosty
 - graniastosłup, którego krawędzie boczne są prostopadłe do podstaw, w przeciwnym przypadku mówimy o graniastosłupie, że jest pochyły.
Granica funkcji
 - liczba lub latex którą zapisujemy latex i czytamy limes funkcji latex przy latex dążącym do latex jest liczbą lub latex