Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Radian
 - jednostka miary łukowej kąta. latexradian jest miarą kąta środkowego latex opartego na łuku długości latex równej długości promienia latex
RAM
 - (ang. Random Access Memory) to pamięć przeznaczona do zapisu i odczytu. Informacje przechowywane w pamięci RAM zanikają po wyłączeniu zasilana. Z pamięci RAM buduje się tzw. Pamięć operacyjną komputera, w której przechowywane są w trakcie pracy systemu dane i programy.
Reguła trzech
 - dla odpowiadających sobie wielkości latex i latex wprost proporcjonalnych, możemy obliczyć jedną z tych wielkości, mając dane trzy pozostałe latex wtedy latex
ROM
 - (ang. Read Only Memory) to pamięć trwała, pozwalająca tylko na odczyt, przez co zapisane w niej informacje nie ulegają zniszczeniu w przypadku odłączena komputera od sieci. Przechowywane są w niej programy umożliwiające podjęcie pracy przez komputer.
Romb
 - czworokąt, którego wszystkie boki są równej długości.
Rozkład na czynniki
 - zapisanie pewnej liczby w postaci iloczynu czynników.
Rozstęp
 - jest różnicą wartości największej i najmniejszej danych statystycznych. Może być rozstęp ćwiartkowy po podzieleniu uporządkowanych danych na 4 grupy. Rozstęp podaje informacje dotyczące zasięgu danych i należy w statystyce do miar rozrzutu danych inaczej miar rozproszenia. Np jeśli rozstęp ocen ze sprawdzianu z matematyki jest 3, to można wnioskować, że w klasie były oceny wyższe niż 3, a więc w granicach od 1 do 4 lub od 2 do 5 czy od 3 do 6.
Rozwiązać równanie
 - to znaczy znaleźć zbiór rozwiązań tego równania lub wykazać, że ten zbiór jest pusty.
Rozwiązać układ równań
 - pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi to znaczy znaleźć zbiór rozwiązań tego układu lub wykazać, że ten zbiór jest pusty.
Rozwiązanie równania (nierówności)
 - liczba lub liczby, które spełniają to równanie (nierówność), to znaczy po podstawieniu w miejsce niewiadomych podanych liczb otrzymujemy równość (nierówność) liczbową prawdziwą.
Rozwiązanie układu równań pierwszego stopnia
 - każda para liczb latex liczb rzeczywistych, która spełnia jednocześnie oba równania układu równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi latex Zbiór wszystkich takich par nazywamy zbiorem rozwiązań układu równań. Układ może mieć jedno rozwiązanie, nieskończenie wiele lub nie mieć rozwiązań.
Równanie kierunkowe prostej
 - równanie postaci latex gdzie latex zaś latex-nazywamy współczynnikiem kierunkowym prostej, latex-wyrazem wolnym.
Równanie liniowe z dwiema niewiadomymi x i y
 - równanie postaci latex gdzie latex są dowolnymi ustalonymi liczbami rzeczywistymi, współczynnikami równania.
Równanie liniowe z jedną niewiadomą x
 - równanie postaci latex gdzie latex są funkcjami liniowymi. Każde równanie liniowe można sprowadzić do równania postaci latex gdzie latex i latex są dowolnymi liczbami rzeczywistymi.
Równanie odcinkowe prostej
 - równanie postaci latex gdzie latex
Równanie parametryczne prostej
 - równanie postaci latex gdzie latex
Równanie trygonometryczne
 - takie równanie, w którym niewiadome występują wyłącznie jako argumenty funkcji trygonometrycznych.
Równanie/nierówność
 - równość (nierówność) nazywamy równaniem (nierównością) gdy po jednej lub obu stronach znaku równości (nierówności) występuje pewna litera lub litery, zwane niewiadomymi, w miejsce których można podstawić liczby.
Równoległobok
 - czworokąt, którego każde dwa przeciwległe boki są równoległe.
Równoległościan
 - graniastosłup, którego podstawy są równoległobokami.
12