Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Układ równań pierwszego stopnia
 - układ równań z dwiema niewiadomymi latex (koniunkcja równań) postaci latex gdzie latex
Układ równoważny
 - dwa układy równań wtedy i tylko wtedy, gdy ich zbiory rozwiązań są równe.
Układ wejścia-wyjścia
 - układy elektroniczne, które pośredniczą w wymianie informacji między mikroprocesorem i pamięcią a urządzeniami peryferyjnymi.
Układ współrzędnych
 - prostokątnym układem współrzędnych na płaszczyźnie nazywamy dwie osie liczbowe na płaszczyźnie, prostopadłe do siebie, o wspólnym punkcie zerowym oznaczonym literą latex Punkt ten nazywamy początkiem układu współrzędnych i oznaczamy latex lub latex
Ułamek dziesiętny
 - jest ułamkiem zwykłym o mianowniku będącym potęgą liczby latex o wykładniku naturalnym. Każdy ułamek dziesiętny możemy zapisać w postaci dziesiętnej bez użycia kreski ułamkowej, ale z przecinkiem np.: latex Liczbę przed przecinkiem nazywamy częścią całkowitą, a po przecinku częścią ułamkową.
Ułamek dziesiętny nieskończony
 - ułamek dziesiętny, który w zapisie ma po przecinku nieskończenie wiele cyfr np: latex
Ułamek okresowy
 - ułamek dziesiętny nieskończony okresowy lub krótko ułamek dziesiętny okresowy np: latex liczbę w nawiasie, czyli powtarzającą się grupę cyfr nazywamy okresem.
Ułamek zwykły
 - każde wyrażenie postaci latex, gdzie latex jest w liczniku (nad kreską ułamkową), latex jest w mianowniku (pod kreską ułamkową), liczby latex muszą być całkowite oraz latex różne od zera.
Urojona liczba
 - liczba postaci latex gdzie latex jest liczbą rzeczywistą, a latex jednostką urojoną spełniającą warunek latex jednostka latex występuje w zapisie liczby zespolonej latex gdzie latex jest liczbą rzeczywistą.
Urządzenie peryferyjne
 - urządzenia zewnętrzne współpracujące z komputerem, połączone z nim za pośrednictwem układów wejścia-wyjścia np. klawiatura, monitor itp..
Utarg
 - ogólna suma pieniędzy uzyskana ze sprzedaży towarów w danym okresie np. Utarg dzienny sklepu.