Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Zbiory rozłączne
 - zbiory, których iloczyn jest zbiorem pustym.
Zbiór domknięty
 - zbiór latex przestrzeni latex taki że dopełnienie do tej przestrzeni latex jest zbiorem otwartym; zbiór będący domknięciem zbiory otwartego.
Zbiór otwarty
 - podzbiór przestrzeni (metrycznej), który albo jest zbiorem pustym albo spełnia warunek: dla każdego punktu tego podzbioru istnieje otoczenie tego punktu zawarte w tym zbiorze.
Zbiór rozwiązań
 - zbiór wszystkich liczb spełniających dane równanie (nierówność).
Zbiór spójny
 - np. w przestrzeni euklidesowej dwuwymiarowej zbiór otwarty, w którym każde dwa punkty można połączyć łamaną zawartym w tym zbiorze.
Zbiór wypukły
 - np. w przestrzeni euklidesowej dwuwymiarowej zbiór, w którym każde dwa punkty można połączyć odcinkiem zawartym w tym zbiorze.
Zdarzenie elementarne
 - element zbioru latex (przestrzeń zdarzeń elementarnych) wszystkich możliwie najprostszych, wykluczających się wyników badanego doświadczenia.
Zdarzenie losowe
 - wynik doświadczenia losowego, które możemy wykonywać wielokrotnie w warunkach podobnych, nie przewidując jaki on będzie; dowolny podzbiór skończonego zbioru latex (przestrzeń zdarzeń elementarnych).
Zegar
 - określa cząstotliwość [w MHz] sygnału zegarowego wpływającego na szybkość pracy komputera.
Zmienna losowa skokowa
 - zmienna, która przyjmuje wartości ze skończonego lub przeliczalnego zbioru, każda z tych wartości ma określone prawdopodobieństwo przy czym suma prawdopodobieństw musi być równa latex
Zysk
 - nadwyżka dochodu ze sprzedaży wyprodukowanych przez producenta latex jednostek towaru, nad kosztem poniesionym na ich wyprodukowanie.