Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Kaloria
 - jednostka ciepła w fizyce, w dietetyce miara energii, którą organizm człowieka przyswaja przy spożyciu danego produktu żywnościowego (latex białka to latex) lub spala w czasie wysiłku (latex spokojnego spaceru to latex).
Kąt
 - (kąt płaski) każda z dwóch części płaszczyzny utworzona przez dwie półproste o wspólnym początku wraz z tymi półprostymi.
Kąt dopisany do okręgu
 - kąt wypukły o wierzchołku w punkcie latex należącym do tego okręgu i ramionach wyznaczonych przez dwie półproste, z których jedna zawiera cięciwę okręgu o końcu w punkcie latex a druga jest styczną do okręgu poprowadzoną przez punkt latex Mówimy, że kąt jest oparty na łuku, który jest wspólną częścią kąta i okręgu.
Kąt dwuścienny
 - każda z dwóch części przestrzeni wyznaczonych przez dwie płaszczyzny o wspólnej krawędzi wraz z tymi krawędziami.
Kąt między krzywymi
 - jeden z kątów przyległych wyznaczonych przez proste styczne poprowadzone do krzywych w punkcie ich przecięcia.
Kąt nachylenia
 - jest to kąt między prostą przecinającą płaszczyznę (nieprostopadłą do niej) a daną płaszczyzną, czyli kąt między tą prostą a jej rzutem prostokątnym na płaszczyznę. Kąt ten nazywamy kątem nachylenia prostej do płaszczyzny.
Kąt ostry
 - kąt, którego miara jest mniejsza od latex
Kąt pełny
 - kąt, którego ramiona pokrywają się.
Kąt półpełny
 - kąt, którego ramiona przedłużają się, tworząc prostą.
Kąt prosty
 - kąt, którego miara jest równa latex
Kąt rozwarty
 - kąt, którego miara jest większa od latex lecz mniejsza od latex
Kąt skierowany
 - kąt, którego ramiona zostały uporządkowane, pierwsze ramię nazywamy początkowym, a drugie końcowym. Może być kąt skierowany dodatnio: miara kąta jest dodatnia lub kąt skierowany ujemnie: miara kąta jest ujemna.
Kąt środkowy koła (okręgu)
 - kąt o wierzchołku w środku tego koła (okręgu).
Kąt wklęsły
 - to kąt, którego wnętrze nie jest figurą wypukłą.
Kąt wpisany w koło (okrąg)
 - kąt wypukły, którego wierzchołek należy do okręgu, a ramionami są półproste zawierające cięciwy koła (okręgu).
Kąt wypukły
 - to kąt, którego wnętrze jest figurą wypukłą.
Kąt zewnętrzny wielokąta
 - kąt przyległy do kąta wewnętrznego wypukłego.
Kąty przyległe
 - dwa kąty wypukłe, które mają wspólny wierzchołek i jedno ramię wspólne, a dwa pozostałe ramiona przedłużają się, tworząc prostą. Suma miar kątów przyległych jest równa latex
Kąty równe
 - inaczej kąty te są przystające.
Kąty wierzchołkowe
 - dwa kąty wypukłe, dla których ramiona jednego z nich są przedłużeniami ramion drugiego. Kąty wierzchołkowe są równe.
12