Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Kilokaloria
 - latex to ilość energii (ciepła), uzyskiwanej w dietetyce dzięki trawieniu pożywienia, jaka podwyższy temperaturę latex wody o latex
Koło
 - zbiór punktów latex płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu latex zwanego środkiem koła, jest nie większa od długości promienia latex latex
Kombinacja
 - każdy podzbiór zbioru skończonego.
Kombinatoryka
 - teoria matematyczna przydatna przy obliczaniu prawdopodobieństwa zdarzenia polegająca na obliczaniu liczby elementów zbiorów skończonych. Pozwala obliczyć liczbę permutacji, wariacji lub kombinacji.
Kongruencja
 - relacja przystawania dwóch liczb do siebie względem danego modułu określona w zbiorze liczb całkowitych. Mówimy, że liczby całkowite latex są w kongruencji modulo latex gdy ich różnica jest podzielna przez latex
Koniunkcja (iloczyn logiczny)
 - dwa zdania połączone spójnikiem "i", co zapisujemy latex
Kontrapozycja
 - ma zastosowanie w logice matematycznej, jest przekształceniem np. implikacji latex przez zastosowanie kolejno: odwrócenie zdania (konwersja) latex oraz zaprzeczenie poprzednika i następnika (obwersja) latex
Kopa
 - liczba latex (sztuk).
Kosinus/Cosinus
 - funkcja trygonometryczna kąta ostrego latex w trójkącie prostokątnym podana jako stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie latex do długości przeciwprostokątnej.
Kotangens/Cotangens
 - funkcja trygonometryczna kąta ostrego latex w trójkącie prostokątnym wyznaczona przez stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie latex do długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta latex
Kula
 - bryła obrotowa uzyskana z obrotu koła wokół prostej zawierającej średnicę koła.
Kula opisana na wielościanie
 - jest kulą, w której zawarty jest wielościan i wszystkie jego wierzchołki należą do powierzchni kuli. Mówimy, że wielościan jest wpisany w kulę.
Kula wpisana w wielościan
 - wszystkie jego ściany są styczne (czyli mają jeden punkt wspólny) do kuli.
Kwadrat
 - czworokąt, który ma wszystkie boki i kąty równe.
Kwantyfikatory
 - symbole logiki matematycznej oznaczające: „dla każdego” lub „istnieje”. Zapis z dużym kwantyfikatorem latex czytamy "dla każdego latex zachodzi warunek latex " Zapis z małym kwantyfikatorem latex czytamy "istnieje takie latex że zachodzi warunek latex
Kwartyle
 - wartości dzielące dane statystyczne na cztery części po latex w każdej.
12