Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Deltoid
 - figura, która ma dwie pary kolejnych boków równej długości.
Diagram
 - prezentacja graficzna danych statystycznych, a więc podanie wartości pewnej zmiennej, zwanej cechą statystyczną, zarejestrowanych w trakcie badania statystycznego.
Długość łamanej
 - suma długości boków tej łamanej.
Długość odcinka
 - liczba rzeczywista, którą znajdujemy, ustalając, ile razy odcinek jednostkowy mieści się w danym odcinku.
Dochód
 - wszelkie wpływy pieniężne i w naturze jakie osoba fizyczna, jak i prawna otrzymuje w pewnym okresie.
Dodawanie
 - działanie latex latex-składniki, latex-suma
Dominanta
 - (moda, wartość najczęstsza, modalna wyników) pozycyjna miara położenia w statystyce, jest ona wartością badanej cechy występującą w danej próbie najczęściej; pozycyjna miara położenia w statystyce, jest ona wartością badanej cechy występującą w danej próbie najczęściej.
Doświadczenie losowe
 - doświadczenie, które można powtarzać wielokrotnie w takich samych lub zbliżonych warunkach i którego wyniku nie można z góry przewidzieć.
Dwumian
 - suma algebraiczna dwóch jednomianów, np. latex
Dwusieczna kąta
 - półprosta mająca początek w wierzchołku kąta i przecinająca ten kąt na dwa równe kąty.
Dystrybuanta
 - funkcja określona na zbiorze liczb rzeczywistych, podana odpowiednim wzorem charakteryzującym rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej.
Działania
 - mogą być wykonywane na różnych tworach matematycznych. Np. w zbiorze liczb naturalnych działanie dodawanie przyporządkowuje każdej parze liczb naturalnych latex liczbę latex (jest więc funkcją), liczbę latex nazywamy wynikiem działania. Jeśli wynik działania należy do zbioru, do którego należą elementy, na których wykonywane jest działanie, to mówimy, że działanie jest określone w tym zbiorze, albo wykonalne w nim. Podstawowe działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Np. w zbiorze latex wykonalne są tylko działania dodawania i mnożenia.
Dzielenie
 - działanie latex gdzie latex-jest dzielną, latex-jest dzielnikiem, latex-jest ilorazem (wynik).
Dzielna
 - w ilorazie jest to liczba, którą dzielimy.
Dzielnik
 - w ilorazie jest to liczba przez którą dzielimy, zawsze różna od latex