Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Walec
 - bryła obrotowa uzyskana przez obrót prostokąta wokół prostej zawierającej jego bok.
Wariacja
 - odwzorowanie podzbioru skończonego w ten sam zbiór. Wariacja może być bez powtórzeń, wtedy odwzorowanie musi być różnowartościowe lub z powtórzeniami, wtedy odwzorowanie jest dowolne.
Wariancja
 - średnia arytmetyczna kwadratów odchyleń wartości zmiennej od średniej arytmetycznej w badaniach statystycznych; jest jedną z charakterystyk określających stopień rozproszenia wyników.
Wartość bezwzględna
 - liczba przyporządkowana dowolnej liczbie rzeczywistej latex następująco: jest liczbą latex gdy latex jest nieujemna lub liczbą przeciwną do latex czyli latex gdy latex jest ujemna.
Wartość liczbową wyrażenia arytmetycznego
 - liczba otrzymana po wykonaniu działań w wyrażeniu arytmetycznym.
Wartość oczekiwana
 - obliczamy ją latex przy rozkładzie zmiennej losowej latex np. jednostkowym czy skokowym, jako sumę iloczynów poszczególnych wartości zmiennej przez odpowiadające prawdopodobieństwa.
Wartość wyrażenia algebraicznego
 - wartość liczbowa uzyskana po wstawieniu w miejsce zmiennych (liter) dane liczby i wykonaniu wskazanych działań.
Warunek dostateczny
 - każdy warunek (założenie) wystąpienia pewnego faktu (tezy) matematycznego, z którego ten fakt wynika. W implikacji "jeżeli latex to latex" będącej twierdzeniem zdanie latex jest warunkiem dostatecznym na to, aby zachodziło zdanie latex Warunek dostateczny inaczej - warunek wystarczający.
Warunek konieczny
 - każdy wniosek (teza) z wystąpienia pewnego faktu (założenia) matematycznego wypływający z tego faktu. W implikacji "jeżeli latex to latex" będącej twierdzeniem, zdanie latex jest warunkiem koniecznym na to, aby zachodziło zdanie latex
Wektor zerowy
 - gdy jego początek i koniec się pokrywają. Wektor zerowy latex
Wektor związany
 - latex jest uporządkowaną parą punktów latex gdzie latex-początek wektora, latex-koniec wektora. Wektor związany inaczej - wektor zaczepiony.
Wektory przeciwne
 - są wtedy i tylko wtedy, gdy ich odpowiednie współrzędne są liczbami przeciwnymi.
Wielokąt
 - zbiór punktów płaszczyzny ograniczony przez łamaną zwyczajną zamkniętą wraz z tą łamaną. Inaczej-wielobok.
Wielokąt foremny gwiaździsty
 - wielokąt gwiaździsty, łamana zamknięta, która powstaje przez poprowadzenie wszystkich przekątnych równej długości w wielokącie foremnym.
Wielokąt foremnym
 - wielokąt wypukły, który ma wszystkie boki równej długości i jego wszystkie kąty wewnętrzne mają równe miary.
Wielokąt wklęsły
 - wielokąt, który nie jest wielokątem wypukłym. W wielokącie wklęsłym co najmniej jedna przekątna nie zawiera się w nim, jak i co najmniej jeden kąt wewnętrzny ma miarę większą od kąta półpełnego.
Wielokąt wypukły
 - wielokąt, który jest figurą geometryczną wypukłą. Wielokąt jest wypukły wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie jego kąty wewnętrzne są wypukłe lub wszystkie przekątne zawierają się w tym wielokącie.
Wielomian
 - wielomian jest wyrażeniem algebraicznym będącym sumą dowolnych jednomianów, które nazywamy wyrazami wielomianu np.: latex
Wielościan foremny
 - wielościan wypukły, (bryła platońska) którego wszystkie ściany są wielokątami foremnymi przystającymi i każdy jego wierzchołek należy do takiej samej liczby ścian.
Wielościan wypukły
 - wielościan, który jest figurą wypukłą.
12