Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Całka
 - wynik operacji całkowania funkcji. Całka może być np.: nieoznaczona, co zapisujemy latex (czytamy – całka z funkcji latex po latex) lub oznaczona, co zapisujemy latex (czytamy – całka z funkcji funkcji latex po latex w granicach od latex do latex).
Cena produktu
 - to wartość pieniężna tego produktu, która jest zależna od kosztów poniesionych na jego uzyskanie.
Cena równowagi
 - cena towaru lub usługi, przy której następuje zrównanie podaży i popytu na ten towar lub usługę.
Ciało
 - pierścień, którego wszystkie elementy różne od zera z działaniem mnożenia tworzą grupę abelową.
Ciąg
 - funkcja, której dziedziną jest zbiór liczb naturalnych dodatnich.
Ciąg arytmetyczny
 - ciąg, w którym każdy wyraz (poza pierwszym) jest otrzymany przez dodanie do poprzedniego wyrazu stałej liczby zwanej różnicą ciągu.
Ciąg geometryczny
 - ciąg, w którym każdy wyraz (poza pierwszym) jest otrzymany przez pomnożenie poprzedniego wyrazu przez stałą liczbę zwaną ilorazem ciągu.
Cięciwa okręgu/koła
 - każdy odcinek łączący dwa dowolne punkty okręgu.
Cosinus/Kosinus
 - funkcja trygonometryczna kąta ostrego latex w trójkącie prostokątnym podana jako stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie latex do długości przeciwprostokątnej.
Cotangens/Kotangens
 - funkcja trygonometryczna kąta ostrego latex w trójkącie prostokątnym wyznaczona przez stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie latex do długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta latex
Cyfra jedności
 - jest ostatnią z cyfr w zapisie liczby naturalnej w systemie dziesiętnym np.: dla liczby latex cyfrą jedności jest latex W zapisie latex latex cyfra jedności jest liczbą, którą mnożymy przez latex
Cyfry arabskie
 - dziesięć cyfr: latex służących do zapisu liczb w systemie dziesiętnym.
Cyfry rzymskie
 - siedem cyfr: latex służących do zapisu liczb w systemie rzymskim.
Czasza
 - każda z dwóch części sfery powstałych z przecięcia kuli płaszczyzną. Sfera to powierzchnia kuli, przecięcie kuli płaszczyzną dzieli sferę na dwie części, sfera ma promień, który jest równy dł. promienia kuli, a czasza ma swoją wysokość i podstawę powstałą w wyniku przecięcia kuli, wysokość czaszy znajdujemy prowadząc odcinek prostopadły do podstawy łączący jej środek z czaszą.
Czasza kulista
 - każda z dwóch części sfery (powierzchni kuli) uzyskanej z przecięcia tej sfery płaszczyzną.
Czworokąt
 - wielokąt o czterech bokach.
Czworościan
 - ostrosłup trójkątny.
Czworościan foremny
 - czworościan zbudowany z czterech trójkątów równobocznych. Czworościan foremny jest ostrosłupem prawidłowym trójkątnym.
Czynnik
 - każda z liczb występujących w iloczynie.