Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Równanie liniowe z jedną niewiadomą x
 - równanie postaci latex gdzie latex są funkcjami liniowymi. Każde równanie liniowe można sprowadzić do równania postaci latex gdzie latex i latex są dowolnymi liczbami rzeczywistymi.
Równanie odcinkowe prostej
 - równanie postaci latex gdzie latex
Równanie parametryczne prostej
 - równanie postaci latex gdzie latex
Równanie trygonometryczne
 - takie równanie, w którym niewiadome występują wyłącznie jako argumenty funkcji trygonometrycznych.
Równanie/nierówność
 - równość (nierówność) nazywamy równaniem (nierównością) gdy po jednej lub obu stronach znaku równości (nierówności) występuje pewna litera lub litery, zwane niewiadomymi, w miejsce których można podstawić liczby.
Równoległobok
 - czworokąt, którego każde dwa przeciwległe boki są równoległe.
Równoległościan
 - graniastosłup, którego podstawy są równoległobokami.
Równość
 - dwie wielkości połączone znakiem równości.
Równość algebraiczna (wzór)
 - dwa wyrażenia algebraiczne połączone znakiem równości.
Równoważność
 - zdanie złożone z dwóch zdań logicznych połączonych spójnikiem "wtedy i tylko wtedy", co zapisujemy latex
Różnica
 - działanie latex gdzie latex-jest odjemną, latex-odjemnikiem, latex-różnicą (wynikiem).
Różnica zbiorów
 - różnica zbiorów latex i latex (oznaczana latex), to zbiór tych elementów, które należą do zbioru latex i nie należą do zbioru latex
Różniczkowanie funkcji
 - obliczanie pochodnych funkcji.
Rzut prostokątny na płaszczyznę
 - rzutem prostokątnym na płaszczyznę latex w kierunku prostej latex nazywamy rzut równoległy, w którym prosta latex jest prostopadła do rzutni.
Rzut prostokątny na prostą
 - rzutem prostokątnym na prostą latex w kierunku prostej latex nazywamy rzut równoległy, w którym prosta latex jest prostopadła do rzutni.
Rzut równoległy na płaszczyznę
 - rzutem równoległym na płaszczyznę latex w kierunku prostej latex przecinającej płaszczyznę nazywamy takie przekształcenie przestrzeni, które: - każdemu punktowi latex przestrzeni, nienależącemu do płaszczyzny, przyporządkowuje punkt latex należący do płaszczyzny latex taki, że prosta latex jest równoległa do prostej latex oraz - każdemu punktowi należącemu do płaszczyzny przyporządkowuje ten sam punkt.
Rzut równoległy na prostą
 - rzutem równoległym na prostą latex w kierunku prostej latex przecinającej prostą latex nazywamy takie przekształcenie płaszczyzny, które: - każdemu punktowi latex płaszczyzny, nie należącemu do prostej latex przyporządkowuje punkt latex należący do prostej latex taki, że prosta latex jest równoległa do prostej latex oraz - każdemu punktowi należącemu do prostej latex przyporządkowuje ten sam punkt.
Sąsiedztwo punktu
 - przedział otwarty o środku w tym punkcie.
Sfera
 - figura uzyskana z obrotu okręgu wokół prostej zawierającej średnicę okręgu.
Sieczna
 - prosta przecinająca daną krzywą w co najmniej dwóch punktach.