Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Równoległobok
 - czworokąt, którego każde dwa przeciwległe boki są równoległe.
Równoległościan
 - graniastosłup, którego podstawy są równoległobokami.
Równość
 - dwie wielkości połączone znakiem równości.
Równość algebraiczna (wzór)
 - dwa wyrażenia algebraiczne połączone znakiem równości.
Równoważność
 - zdanie złożone z dwóch zdań logicznych połączonych spójnikiem "wtedy i tylko wtedy".
Różnica
 - działanie latex gdzie latex-jest odjemną, latex-odjemnikiem, latex-różnicą (wynikiem).
Różniczkowanie funkcji
 - obliczanie pochodnych funkcji.
Rzut prostokątny na płaszczyznę
 - rzutem prostokątnym na płaszczyznę latex w kierunku prostej latex nazywamy rzut równoległy, w którym prosta latex jest prostopadła do rzutni.
Rzut prostokątny na prostą
 - rzutem prostokątnym na prostą latex w kierunku prostej latex nazywamy rzut równoległy, w którym prosta latex jest prostopadła do rzutni.
Rzut równoległy na płaszczyznę
 - rzutem równoległym na płaszczyznę latex w kierunku prostej latex przecinającej płaszczyznę nazywamy takie przekształcenie przestrzeni, które: - każdemu punktowi latex przestrzeni, nienależącemu do płaszczyzny, przyporządkowuje punkt latex należący do płaszczyzny latex taki, że prosta latex jest równoległa do prostej latex oraz - każdemu punktowi należącemu do płaszczyzny przyporządkowuje ten sam punkt.
Rzut równoległy na prostą
 - rzutem równoległym na prostą latex w kierunku prostej latex przecinającej prostą latex nazywamy takie przekształcenie płaszczyzny, które: - każdemu punktowi latex płaszczyzny, nie należącemu do prostej latex przyporządkowuje punkt latex należący do prostej latex taki, że prosta latex jest równoległa do prostej latex oraz - każdemu punktowi należącemu do prostej latex przyporządkowuje ten sam punkt.
Sąsiedztwo punktu
 - przedział otwarty o środku w tym punkcie.
Sfera
 - figura uzyskana z obrotu okręgu wokół prostej zawierającej średnicę okręgu.
Sieczna
 - prosta przecinająca daną krzywą w co najmniej dwóch punktach.
Sieczna okręgu
 - prosta przecinająca okrąg w dwóch punktach.
Silnia
 - symbol latex-zapis iloczynu liczb latex oznaczamy latex oraz latex Silnia jest funkcją, której dziedziną jest zbiór liczb naturalnych, przyporządkowująca każdej liczbie naturalnej latex liczbę latex
Sinus
 - funkcja trygonometryczna kąta ostrego latex w trójkącie prostokątnym przedstawiona jako stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta latex do długości przeciwprostokątnej.
Skala
 - ułamek wyrażający stosunek długości określonego odcinka na rysunku technicznym lub mapie do jego rzeczywistej długości.
Spodek wysokości ostrosłupa
 - punkt wspólny wysokości ostrosłupa i jego podstawy.
Stopień pierwiastka
 - liczba naturalna większa od latex Pierwiastek zapisujemy latex latex-stopień pierwiastka, czytamy "pierwiastek stopnia latex z liczby latex."