Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Wektory przeciwne
 - są wtedy i tylko wtedy, gdy ich odpowiednie współrzędne są liczbami przeciwnymi.
Wielokąt
 - zbiór punktów płaszczyzny ograniczony przez łamaną zwyczajną zamkniętą wraz z tą łamaną. Inaczej-wielobok.
Wielokąt foremny gwiaździsty
 - wielokąt gwiaździsty, łamana zamknięta, która powstaje przez poprowadzenie wszystkich przekątnych równej długości w wielokącie foremnym.
Wielokąt foremnym
 - wielokąt wypukły, który ma wszystkie boki równej długości i jego wszystkie kąty wewnętrzne mają równe miary.
Wielokąt wklęsły
 - wielokąt, który nie jest wielokątem wypukłym. W wielokącie wklęsłym co najmniej jedna przekątna nie zawiera się w nim, jak i co najmniej jeden kąt wewnętrzny ma miarę większą od kąta półpełnego.
Wielokąt wypukły
 - wielokąt, który jest figurą geometryczną wypukłą. Wielokąt jest wypukły wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie jego kąty wewnętrzne są wypukłe lub wszystkie przekątne zawierają się w tym wielokącie.
Wielomian
 - wielomian jest wyrażeniem algebraicznym będącym sumą dowolnych jednomianów, które nazywamy wyrazami wielomianu np.: latex
Wielościan foremny
 - wielościan wypukły, (bryła platońska) którego wszystkie ściany są wielokątami foremnymi przystającymi i każdy jego wierzchołek należy do takiej samej liczby ścian.
Wielościan wypukły
 - wielościan, który jest figurą wypukłą.
Wierzchołek paraboli
 - punkt o współrzędnych latex taki że funkcja kwadratowa osiąga dla argumentu latex minimum, gdy ramiona paraboli skierowane są ku górze lub maksimum, gdy ramiona są skierowane do dołu. Wartość ekstremalna jest równa latex
Wnętrze kąta płaskiego
 - to część płaszczyzny zawarta pomiędzy ramionami kąta bez tych ramion.
Współczynnik jednomianu
 - nazywamy czynnik liczbowy jednomianu, który piszemy zwykle na początku np.: dla jednomianu latexwspółczynnikiem jest liczba latex
Współrzędna
 - jeżeli punkt latex ma współrzędne latex, to latex nazywamy pierwszą współrzędną (odciętą) punktu latex, zaś latex nazywamy drugą współrzędną (rzędną) punktu latex i zapisujemy latex lub latex
Wycinek koła
 - figura geometryczna, będąca częścią koła ograniczoną dwoma promieniami i łukiem okręgu.
Wyrazy podobne
 - są składnikami sumy algebraicznej czyli jednomianami podobnymi.
Wyrazy stosunku
 - liczby latex różne od zera występujące w stosunku latex
Wyrażenia dwumianowe
 - wyrażenia, w których każde z występujących wielkości zapisujemy z użyciem dwóch mian: t i kg, cm i mm, q i kg, km i m, kg i dag,min i s, zł i gr, ryza i arkusz, lata i m-ce, h i min itp..
Wyrażenie algebraiczne
 - wyrażenie, które tworzy jedna lub więcej liczb i liter połączonych znakami pierwiastka, potęgi lub działań arytmetycznych oraz nawiasami wskazującymi kolejność wykonywania działań.
Wyrażenie arytmetyczne
 - wyrażenie zapisane przy pomocy liczb lub liter, które mają ustalone wartości liczbowe (język programowania), oraz działań arytmetycznych i nawiasów.
Wyrażenie niewymierne
 - jest wyrażeniem algebraicznym, w którym występują pierwiastki np.:latex