Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Cyfra jedności
 - jest ostatnią z cyfr w zapisie liczby naturalnej w systemie dziesiętnym np.: dla liczby latex cyfrą jedności jest latex W zapisie latex latex cyfra jedności jest liczbą, którą mnożymy przez latex
Cyfry arabskie
 - dziesięć cyfr: latex służących do zapisu liczb w systemie dziesiętnym.
Cyfry rzymskie
 - siedem cyfr: latex służących do zapisu liczb w systemie rzymskim.
Czasza
 - każda z dwóch części sfery powstałych z przecięcia kuli płaszczyzną. Sfera to powierzchnia kuli, przecięcie kuli płaszczyzną dzieli sferę na dwie części, sfera ma promień, który jest równy dł. promienia kuli, a czasza ma swoją wysokość i podstawę powstałą w wyniku przecięcia kuli, wysokość czaszy znajdujemy prowadząc odcinek prostopadły do podstawy łączący jej środek z czaszą.
Czasza kulista
 - każda z dwóch części sfery (powierzchni kuli) uzyskanej z przecięcia tej sfery płaszczyzną.
Czworokąt
 - wielokąt o czterech bokach.
Czworościan
 - ostrosłup trójkątny.
Czworościan foremny
 - czworościan zbudowany z czterech trójkątów równobocznych. Czworościan foremny jest ostrosłupem prawidłowym trójkątnym.
Czynnik
 - każda z liczb występujących w iloczynie.
Deltoid
 - figura, która ma dwie pary kolejnych boków równej długości.
Diagram
 - prezentacja graficzna danych statystycznych, a więc podanie wartości pewnej zmiennej, zwanej cechą statystyczną, zarejestrowanych w trakcie badania statystycznego.
Długość łamanej
 - suma długości boków tej łamanej.
Długość odcinka
 - liczba rzeczywista, którą znajdujemy, ustalając, ile razy odcinek jednostkowy mieści się w danym odcinku.
Dochód
 - wszelkie wpływy pieniężne i w naturze jakie osoba fizyczna, jak i prawna otrzymuje w pewnym okresie.
Dodawanie
 - działanie latex latex-składniki, latex-suma
Dominanta
 - (moda, wartość najczęstsza, modalna wyników) pozycyjna miara położenia w statystyce, jest ona wartością badanej cechy występującą w danej próbie najczęściej; pozycyjna miara położenia w statystyce, jest ona wartością badanej cechy występującą w danej próbie najczęściej.
Doświadczenie losowe
 - doświadczenie, które można powtarzać wielokrotnie w takich samych lub zbliżonych warunkach i którego wyniku nie można z góry przewidzieć.
Dwumian
 - suma algebraiczna dwóch jednomianów, np. latex
Dwusieczna kąta
 - półprosta mająca początek w wierzchołku kąta i przecinająca ten kąt na dwa równe kąty.
Dystrybuanta
 - funkcja określona na zbiorze liczb rzeczywistych, podana odpowiednim wzorem charakteryzującym rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej.