Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Kąt pełny
 - kąt, którego ramiona pokrywają się.
Kąt półpełny
 - kąt, którego ramiona przedłużają się, tworząc prostą.
Kąt prosty
 - kąt, którego miara jest równa latex
Kąt rozwarty
 - kąt, którego miara jest większa od latex lecz mniejsza od latex
Kąt skierowany
 - kąt, którego ramiona zostały uporządkowane, pierwsze ramię nazywamy początkowym, a drugie końcowym. Może być kąt skierowany dodatnio: miara kąta jest dodatnia lub kąt skierowany ujemnie: miara kąta jest ujemna.
Kąt środkowy koła (okręgu)
 - kąt o wierzchołku w środku tego koła (okręgu).
Kąt wklęsły
 - to kąt, którego wnętrze nie jest figurą wypukłą.
Kąt wpisany w koło (okrąg)
 - kąt wypukły, którego wierzchołek należy do okręgu, a ramionami są półproste zawierające cięciwy koła (okręgu).
Kąt wypukły
 - to kąt, którego wnętrze jest figurą wypukłą.
Kąt zewnętrzny wielokąta
 - kąt przyległy do kąta wewnętrznego wypukłego.
Kąty przyległe
 - dwa kąty wypukłe, które mają wspólny wierzchołek i jedno ramię wspólne, a dwa pozostałe ramiona przedłużają się, tworząc prostą. Suma miar kątów przyległych jest równa latex
Kąty równe
 - inaczej kąty te są przystające.
Kąty wierzchołkowe
 - dwa kąty wypukłe, dla których ramiona jednego z nich są przedłużeniami ramion drugiego. Kąty wierzchołkowe są równe.
Kilokaloria
 - latex to ilość energii (ciepła), uzyskiwanej w dietetyce dzięki trawieniu pożywienia, jaka podwyższy temperaturę latex wody o latex
Koło
 - zbiór punktów latex płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu latex zwanego środkiem koła, jest nie większa od długości promienia latex latex
Kombinacja
 - każdy podzbiór zbioru skończonego.
Kombinatoryka
 - teoria matematyczna przydatna przy obliczaniu prawdopodobieństwa zdarzenia polegająca na obliczaniu liczby elementów zbiorów skończonych. Pozwala obliczyć liczbę permutacji, wariacji lub kombinacji.
Kongruencja
 - relacja przystawania dwóch liczb do siebie względem danego modułu określona w zbiorze liczb całkowitych. Mówimy, że liczby całkowite latex są w kongruencji modulo latex gdy ich różnica jest podzielna przez latex
Koniunkcja
 - dwa zdania połączone spójnikiem latex
Kontrapozycja
 - ma zastosowanie w logice matematycznej, jest przekształceniem np. implikacji latex przez zastosowanie kolejno: odwrócenie zdania (konwersja) latex oraz zaprzeczenie poprzednika i następnika (obwersja) latex