Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Oś pozioma
 - oś latex lub oś odciętych.
Oś symetrii figury
 - prosta, która dzieli tę figurę na dwie przystające części, które po „złożeniu” figury wzdłuż tej prostej, „nakładają się na siebie”.
Otoczenie punktu
 - zbiór, który zawiera pewien zbiór otwarty (w przestrzeni latex – przedział otwarty, w przestrzeni latex – koło, w przestrzeni latex – kula) zawarty w tym zbiorze, sam punkt wybieramy jako środek przedziału otwartego, koła lub kuli.
Parabola
 - krzywa zamknięta stopnia drugiego z jednym ogniskiem, której każdy punkt jest równoodległy od ogniska i ustalonej prostej zwanej kierownicą paraboli.
Permutacja
 - dowolne uporządkowanie elementów skończonego zbioru.
Pierścień kołowy
 - figura geometryczna ograniczona dwoma okręgami współśrodkowymi.
Pierścień
 - niepusty zbiór z dwoma działaniami (dodawaniem i mnożeniem) spełniający warunki: z dodawaniem tworzy grupę abelową, drugie działanie – mnożenie jest łączne i rozdzielne względem dodawania zarówno lewo – jaki prawostronnie.
Pierwiastek
 - pierwiastek latex-tego stopnia z liczby latex; latex,latex-stopień pierwiastka, latex-liczba podpierwiastkowa
Pierwiastek kwadratowy
 - pierwiastek drugiego stopnia z liczby latex np.: latex dla latex
Pierwiastek sześcienny
 - pierwiastek trzeciego stopnia z liczby latex, np.: latex
Pochodna
 - granica ilorazu różnicowego funkcji przy przyroście argumentu dążącym do zera. Pochodną obliczamy w danym punkcie albo w dowolnym punkcie jej dziedziny.
Podaż
 - ilość towarów i usług oferowanych do sprzedaży po danej cenie i w określonym czasie.
Podgrupa
 - podzbiór dowolnej grupy z wybranym działaniem spełniający warunki: dla każdych dwóch elementów wynik działania należy do podzbioru oraz dla dowolnego elementu podzbioru działanie odwrotne (dla dodawania odwrotne to odejmowanie) jest elementem należącym do tego podzbioru.
Podobieństwo o skali k, k>0
 - przekształcenie płaszczyzny (przestrzeni), które każdym dwóm punktom latex płaszczyzny przyporządkowuje punkty latex takie, że: latex Figury podobne oznaczamy latex
Podziałka
 - graficzne przedstawienie skali.
Podzielnik
 - liczba, przez którą liczba latex jest podzielna, a więc po wykonaniu dzielenia reszta jest równa zero. O podzielniku liczby latex mówimy-dzielnik liczby latex
Pole figury płaskiej
 - liczba rzeczywista, którą znajdujemy, ustalając, ile razy kwadrat jednostkowy, któremu przyporządkowujemy pole równe latex mieści się w danej figurze, czyli, ile takich kwadratów wypełnia tę figurę.
Popyt
 - zapotrzebowanie na konkretne towary lub usługi, a więc ilość towarów lub usług, jaką kupią nabywcy po danej cenie w określonym czasie.
Postać dziesiętna
 - liczba dziesiętna, powstaje przy zamianie ułamka dziesiętnego na liczbę, w której można wyróżnić część całkowitą i część ułamkową np. latex gdzie częścią całkowitą jest latex a ułamkową zapis latex po przecinku.
Potęga
 - latex do potęgi latex potęga liczby latex latex-podstawa potęgi, latex-wykładnik potęgi