Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Pierścień kołowy
 - figura geometryczna ograniczona dwoma okręgami współśrodkowymi.
Pierścień
 - niepusty zbiór z dwoma działaniami (dodawaniem i mnożeniem) spełniający warunki: z dodawaniem tworzy grupę abelową, drugie działanie – mnożenie jest łączne i rozdzielne względem dodawania zarówno lewo – jaki prawostronnie.
Pierwiastek
 - pierwiastek latex-tego stopnia z liczby latex; latex,latex-stopień pierwiastka, latex-liczba podpierwiastkowa
Pierwiastek kwadratowy
 - pierwiastek drugiego stopnia z liczby latex np.: latex dla latex
Pierwiastek sześcienny
 - pierwiastek trzeciego stopnia z liczby latex, np.: latex
Pochodna
 - granica ilorazu różnicowego funkcji przy przyroście argumentu dążącym do zera. Pochodną obliczamy w danym punkcie albo w dowolnym punkcie jej dziedziny.
Podaż
 - ilość towarów i usług oferowanych do sprzedaży po danej cenie i w określonym czasie.
Podgrupa
 - podzbiór dowolnej grupy z wybranym działaniem spełniający warunki: dla każdych dwóch elementów wynik działania należy do podzbioru oraz dla dowolnego elementu podzbioru działanie odwrotne (dla dodawania odwrotne to odejmowanie) jest elementem należącym do tego podzbioru.
Podobieństwo o skali k, k>0
 - przekształcenie płaszczyzny (przestrzeni), które każdym dwóm punktom latex płaszczyzny przyporządkowuje punkty latex takie, że: latex Figury podobne oznaczamy latex
Podziałka
 - graficzne przedstawienie skali.
Podzielnik
 - liczba, przez którą liczba latex jest podzielna, a więc po wykonaniu dzielenia reszta jest równa zero. O podzielniku liczby latex mówimy-dzielnik liczby latex
Pole figury płaskiej
 - liczba rzeczywista, którą znajdujemy, ustalając, ile razy kwadrat jednostkowy, któremu przyporządkowujemy pole równe latex mieści się w danej figurze, czyli, ile takich kwadratów wypełnia tę figurę.
Popyt
 - zapotrzebowanie na konkretne towary lub usługi, a więc ilość towarów lub usług, jaką kupią nabywcy po danej cenie w określonym czasie.
Postać dziesiętna
 - liczba dziesiętna, powstaje przy zamianie ułamka dziesiętnego na liczbę, w której można wyróżnić część całkowitą i część ułamkową np. latex gdzie częścią całkowitą jest latex a ułamkową zapis latex po przecinku.
Potęga
 - latex do potęgi latex potęga liczby latex latex-podstawa potęgi, latex-wykładnik potęgi
Potęga iloczynu
 - np.: latex
Potęga ilorazu
 - np.: latex
Potęga potęgi
 - np.: latex
Półkole
 - jedna z części koła, na które dzieli je jego średnica. Każda średnica koła wyznacza dwa półkola, które w sumie tworzą koło. W półkolu zawarta jest średnica wyznaczająca to półkole.
Półokrąg
 - łuk oparty na średnicy okręgu. Każda średnica wyznacza dwa półokręgi. Do każdego półokręgu należą końce średnicy wyznaczającej ten półokrąg.