Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Przestrzeń Euklidesa
 - przestrzeń trójwymiarowa jako pierwsza wprowadzona do matematyki, każdy jej punkt ma trzy współrzędne; jest zbiorem punktów spełniających latex aksjomatów Euklidesa; występuje przestrzeń jednowymiarowa, dwuwymiarowa i nawet latex - wymiarowa, gdy latex jest liczbą naturalną latex
Przesunięcie równoległe
 - przekształcenie geometryczne, w którym punkt latex jest obrazem latex w przesunięciu równoległym o wektor latex przy czym latex inaczej: translacja.
Przyporządkowanie jednoznaczne
 - przyporządkowanie, gdy każdemu elementowi należącemu do jednego zbioru odpowiada dokładnie jeden element należący do drugiego zbioru.
Punkt jednostkowy
 - punkt, któremu przyporządkowana jest liczba latex
Punkt procentowy (p.p.)
 - to różnica między dwiema wartościami tej samej wielkości (np. inflacji) podanymi w procentach. Jeżeli oprocentowanie wzrosło z latex do latex to wzrost nastąpił o latex natomiast w procentach o latex
Punkt zerowy
 - punkt, któremu przyporządkowana jest liczba latex Punkt ten dzieli oś liczbową na dwie półosie: dodatnią (do której należy punkt latex) i ujemną. Nazywamy go punktem początkowym osi liczbowej.
Punkty współliniowe
 - punkty, które należą do jednej prostej.
Radian
 - jednostka miary łukowej kąta. latexradian jest miarą kąta środkowego latex opartego na łuku długości latex równej długości promienia latex
RAM
 - (ang. Random Access Memory) to pamięć przeznaczona do zapisu i odczytu. Informacje przechowywane w pamięci RAM zanikają po wyłączeniu zasilana. Z pamięci RAM buduje się tzw. Pamięć operacyjną komputera, w której przechowywane są w trakcie pracy systemu dane i programy.
Reguła trzech
 - dla odpowiadających sobie wielkości latex i latex wprost proporcjonalnych, możemy obliczyć jedną z tych wielkości, mając dane trzy pozostałe latex wtedy latex
ROM
 - (ang. Read Only Memory) to pamięć trwała, pozwalająca tylko na odczyt, przez co zapisane w niej informacje nie ulegają zniszczeniu w przypadku odłączena komputera od sieci. Przechowywane są w niej programy umożliwiające podjęcie pracy przez komputer.
Romb
 - czworokąt, którego wszystkie boki są równej długości.
Rozkład na czynniki
 - zapisanie pewnej liczby w postaci iloczynu czynników.
Rozstęp
 - jest różnicą wartości największej i najmniejszej danych statystycznych. Może być rozstęp ćwiartkowy po podzieleniu uporządkowanych danych na 4 grupy. Rozstęp podaje informacje dotyczące zasięgu danych i należy w statystyce do miar rozrzutu danych inaczej miar rozproszenia. Np jeśli rozstęp ocen ze sprawdzianu z matematyki jest 3, to można wnioskować, że w klasie były oceny wyższe niż 3, a więc w granicach od 1 do 4 lub od 2 do 5 czy od 3 do 6.
Rozwiązać równanie
 - to znaczy znaleźć zbiór rozwiązań tego równania lub wykazać, że ten zbiór jest pusty.
Rozwiązać układ równań
 - pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi to znaczy znaleźć zbiór rozwiązań tego układu lub wykazać, że ten zbiór jest pusty.
Rozwiązanie równania (nierówności)
 - liczba lub liczby, które spełniają to równanie (nierówność), to znaczy po podstawieniu w miejsce niewiadomych podanych liczb otrzymujemy równość (nierówność) liczbową prawdziwą.
Rozwiązanie układu równań pierwszego stopnia
 - każda para liczb latex liczb rzeczywistych, która spełnia jednocześnie oba równania układu równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi latex Zbiór wszystkich takich par nazywamy zbiorem rozwiązań układu równań. Układ może mieć jedno rozwiązanie, nieskończenie wiele lub nie mieć rozwiązań.
Równanie kierunkowe prostej
 - równanie postaci latex gdzie latex zaś latex-nazywamy współczynnikiem kierunkowym prostej, latex-wyrazem wolnym.
Równanie liniowe z dwiema niewiadomymi x i y
 - równanie postaci latex gdzie latex są dowolnymi ustalonymi liczbami rzeczywistymi, współczynnikami równania.