Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Wysokość trójkąta
 - odcinek wyprowadzony z danego wierzchołka trójkąta i prostopadły do prostej zawierającej przeciwległy bok tego trójkąta, łączący ten wierzchołek z punktem należącym do tego boku lub do jego przedłużenia.
Wyznacznik
 - wartość liczbowa przyporządkowana macierzy kwadratowej wg wzoru indukcyjnego pozwalającego obliczyć wyznacznik stopnia latex przy pomocy wyznaczników niższego stopnia. Dla wyznacznika latex stopnia istnieje metoda uproszczona obliczania wyznacznika zwana metodą Sarrusa.
Wzór
 - równość arytmetyczna - nazywamy dwa wyrażenia algebraiczne połączone znakiem równości np: latex
Zbiór domknięty
 - zbiór latex przestrzeni latex taki że dopełnienie do tej przestrzeni latex jest zbiorem otwartym; zbiór będący domknięciem zbiory otwartego.
Zbiór otwarty
 - podzbiór przestrzeni (metrycznej), który albo jest zbiorem pustym albo spełnia warunek: dla każdego punktu tego podzbioru istnieje otoczenie tego punktu zawarte w tym zbiorze.
Zbiór rozwiązań
 - zbiór wszystkich liczb spełniających dane równanie (nierówność).
Zbiór spójny
 - np. w przestrzeni euklidesowej dwuwymiarowej zbiór otwarty, w którym każde dwa punkty można połączyć łamaną zawartym w tym zbiorze.
Zbiór wypukły
 - np. w przestrzeni euklidesowej dwuwymiarowej zbiór, w którym każde dwa punkty można połączyć odcinkiem zawartym w tym zbiorze.
Zdarzenie elementarne
 - element zbioru latex (przestrzeń zdarzeń elementarnych) wszystkich możliwie najprostszych, wykluczających się wyników badanego doświadczenia.
Zdarzenie losowe
 - wynik doświadczenia losowego, które możemy wykonywać wielokrotnie w warunkach podobnych, nie przewidując jaki on będzie; dowolny podzbiór skończonego zbioru latex (przestrzeń zdarzeń elementarnych).
Zegar
 - określa cząstotliwość [w MHz] sygnału zegarowego wpływającego na szybkość pracy komputera.
Zmienna losowa skokowa
 - zmienna, która przyjmuje wartości ze skończonego lub przeliczalnego zbioru, każda z tych wartości ma określone prawdopodobieństwo przy czym suma prawdopodobieństw musi być równa latex
Zysk
 - nadwyżka dochodu ze sprzedaży wyprodukowanych przez producenta latex jednostek towaru, nad kosztem poniesionym na ich wyprodukowanie.