Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Potęga iloczynu
 - np.: latex
Potęga ilorazu
 - np.: latex
Potęga potęgi
 - np.: latex
Półkole
 - jedna z części koła, na które dzieli je jego średnica. Każda średnica koła wyznacza dwa półkola, które w sumie tworzą koło. W półkolu zawarta jest średnica wyznaczająca to półkole.
Półokrąg
 - łuk oparty na średnicy okręgu. Każda średnica wyznacza dwa półokręgi. Do każdego półokręgu należą końce średnicy wyznaczającej ten półokrąg.
Półprosta
 - jedna z dwóch części prostej wyznaczona przez dowolny punkt latex należący do prostej. Każda z tych części wraz z punktem latex jest półprostą. Punkt latex nazywamy początkiem półprostej.
Prawa de Morgana
 - dwa prawa ważne w logice matematycznej, prawa dla zdań: dotyczące zaprzeczenia koniunkcji i zaprzeczenia alternatywy oraz prawa dla zdań z kwantyfikatorami: zaprzeczenie zdania z kwantyfikatorem ogólnym latex albo z kwantyfikatorem szczegółowym latex
Prawdopodobieństwo
 - prawdopodobieństwem zdarzenia latex nazywamy iloraz liczby zdarzeń elementarnych sprzyjających zdarzeniu latex i liczby wszystkich zdarzeń elementarnych, oznaczymy je latex
Procent
 - np.: latex oznacza latex
Promień okręgu
 - odcinek o końcach w punktach latex, gdzie punkt latex należy do okręgu, a latex jest środkiem okręgu. Promień oznaczamy literą latex
Promil
 - np.: 1‰ oznaczalatex
Proporcja
 - równość dwóch stosunków.
Proporcjonalność odwrotna
 - zależność między dwiema wielkościami zmiennymi latex określoną wzorem latex gdzie latex jest dowolną liczbą rzeczywistą różną od zera.
Proporcjonalność prosta
 - zależność między dwiema wielkościami zmiennymi latex określoną wzorem latex gdzie latex jest liczbą różną od zera, zwaną współczynnikiem proporcjonalności.
Prostokąt
 - czworokąt, którego wszystkie kąty są równe.
Prostopadłościan
 - równoległościan, którego wszystkie ściany są prostokątami.
Przekątna wielokąta
 - odcinek łączący wierzchołki wielokąta i nie będący bokiem wielokąta.
Przekrój poprzeczny graniastosłupa (ostrosłupa)
 - część wspólna graniastosłupa (ostrosłupa) z płaszczyzną przecinającą wszystkie jego krawędzie boczne.
Przekrój przekątny graniastosłupa (ostrosłupa)
 - część wspólna graniastosłupa (ostrosłupa) z płaszczyzną przechodzącą przez jego dwie krawędzie nie należące do jednej ściany.
Przemienność mnożenia
 - np.:latex