Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Trapez
 - czworokąt, który ma przynajmniej jedną parę boków równoległych.
Trapez prostokątny
 - trapez, w którym jedno z ramion jest prostopadłe do podstaw.
Trapez równoramienny
 - trapez, w którym ramiona są równej długości.
Trójkąt
 - wielokąt, który ma trzy boki.
Trójkąt ostrokątny
 - trójkąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są ostre.
Trójkąt pitagorejski
 - trójkąt prostokątny, gdy długości jego boków są liczbami naturalnymi dodatnimi.
Trójkąt prostokątny
 - trójkąt, którego jeden z kątów wewnętrznych jest kątem prostym.
Trójkąt rozwartokątny
 - trójkąt, którego jeden z kątów wewnętrznych jest kątem rozwartym.
Trójkąt równoboczny
 - trójkąt, w którym wszystkie boki mają równe długości.
Trójkąt równoramienny
 - trójkąt, który ma co najmniej dwa boki równej długości.
Trójkąt różnoboczny
 - trójkąt, którego każdy bok ma inną długość.
Trójkąty podobne
 - to takie trójkąty, które są figurami podobnymi.
Trójkąty przystające
 - to takie trójkąty, które są figurami przystającymi.
Tuzin
 - liczba latex(sztuk).
Twierdzenie matematycze
 - zdanie udowodnione w danej teorii matematycznej, czyli zdanie prawdziwe.
Twierdzenie o trzech prostopadłych
 - prosta pochyła latex przecinająca płaszczyznę latex w punkcie latex jest prostopadła do prostej latex leżącej na płaszczyźnie latex i przechodzącej przez punkt latex wtedy i tylko wtedy, gdy rzut prostokątny latex prostej latex na płaszczyznę latex jest prostopadły do prostej latex
Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa
 - jeżeli ramiona kąta lub ich przedłużenia przetniemy dwiema prostymi i długości odcinków wyznaczonych przez te proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do długości odpowiednich odcinków na drugim ramieniu kąta, to proste te są równoległe.
Twierdzenie Pitagorasa
 - jeżeli trójkąt jest prostokątny, to kwadrat długości najdłuższego boku (przeciwprostokątnej) jest równy sumie kwadratów długości boków pozostałych (przyprostokątnych).
Twierdzenie Talesa
 - jeżeli ramiona kąta lub ich przedłużenia przetniemy dwiema prostymi równoległymi, to długości odcinków wyznaczonych przez te proste na jednym ramieniu kąta lub jego przedłużeniu są proporcjonalne do długości odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu tego kąta lub na jego przedłużeniu.
Układ równań pierwszego stopnia
 - układ równań z dwiema niewiadomymi latex (koniunkcja równań) postaci latex gdzie latex