Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Środek ciężkości trójkąta
 - punkt, w którym podparcie trójkąta powoduje niemożliwość przechylenia się figury. W trójkącie jest punktem przecięcia środkowych jego boków.
Środek okręgu opisanego na trójkącie
 - jest punktem przecięcia się symetralnych boków trójkąta. Ponieważ w każdym trójkącie symetralne wszystkich boków przecinają się w jednym punkcie, to na każdym trójkącie można opisać okrąg.
Środek okręgu wpisanego w trójkąt
 - jest punktem przecięcia się dwusiecznych kątów tego trójkąta.
Środkowa boku trójkąta
 - odcinek łączący dowolny wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku.
Tangens
 - funkcja trygonometryczna kąta ostrego latex w trójkącie prostokątnym określana jako stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta latex do długości przyprostokątnej leżącej przy kącie latex
Tendencja centralna
 - pojęcie ze statystyki, dane statystyczne poddaje się analizie i oblicza miary zgodności danych inaczej miary tendencji centralnej. Wsród tych miar występują: wartość średnia, mediana inaczej wartość środkowa i dominanta inaczej moda. Tendencja centralna ustala średni wynik badań. Np. kształtowanie się płac w sektorze nauczycielskim.
Tożsamość trygonometryczna
 - równość prawdziwa dla wszystkich wartości zmiennych występujących wyłącznie jako argumenty funkcji trygonometrycznych i należących do dziedzin tych funkcji.
Trapez
 - czworokąt, który ma przynajmniej jedną parę boków równoległych.
Trapez prostokątny
 - trapez, w którym jedno z ramion jest prostopadłe do podstaw.
Trapez równoramienny
 - trapez, w którym ramiona są równej długości.
Trójkąt
 - wielokąt, który ma trzy boki.
Trójkąt ostrokątny
 - trójkąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są ostre.
Trójkąt pitagorejski
 - trójkąt prostokątny, gdy długości jego boków są liczbami naturalnymi dodatnimi.
Trójkąt prostokątny
 - trójkąt, którego jeden z kątów wewnętrznych jest kątem prostym.
Trójkąt rozwartokątny
 - trójkąt, którego jeden z kątów wewnętrznych jest kątem rozwartym.
Trójkąt równoboczny
 - trójkąt, w którym wszystkie boki mają równe długości.
Trójkąt równoramienny
 - trójkąt, który ma co najmniej dwa boki równej długości.
Trójkąt różnoboczny
 - trójkąt, którego każdy bok ma inną długość.
Trójkąty podobne
 - to takie trójkąty, które są figurami podobnymi.
Trójkąty przystające
 - to takie trójkąty, które są figurami przystającymi.