Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Abakus (Abak)
 - najstarszy przyrząd do liczenia, rodzaj liczydła w formie deski z wyżłobieniami, które symbolizowały kolejne potęgi liczby latex z umieszczonymi w nich kamykami. Na Abaku liczono przekładając odpowiednio kamyki. Abakus był używany w starożytnej Grecji i Rzymie i przetrwał do czasów współczesnych jako liczydła, np: szczoty w Rosji, suanpan w Chinach czy soroban w Japonii.
Algorytm Euklidesa
 - metoda wyznaczania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb całkowitych Największy wspólny dzielnik dwóch liczb całkowitych latex oznaczamy latex Algorytm Euklidesa polega na wykonywaniu dzielenia liczby większej przez mniejszą aż do momentu gdy reszta z dzielenia jest równa latex Algorytm ten można również używać przy wyznaczaniu największego wspólnego dzielnika dwóch wielomianów.
Alternatywa (suma logiczna)
 - dwa zdania połączone spójnikiem "lub", co zapisujemy latex
Alternatywa wykluczająca
 - dwa zdania połączone spójnikiem "albo", co zapisujemy latex
Arganda płaszczyzna zespolona
 - na płaszczyźnie zaznaczone są dwie osie latex i latex oraz argument i moduł liczby zespolonej latex
Argument liczby zespolonej
 - dowolna liczba rzeczywista latex dla której latex gdzie latex
Boki proporcjonalne
 - odpowiadające boki figur podobnych, dla których stosunek długości jest równy skali podobieństwa.
Boska proporcja
 - tak zwana "złota", stosowana w architekturze, dotyczy rozwiązania problemu: Dany odcinek długości latex podziel na dwa odcinki tak, aby stosunek długości całego odcinka do jego dłuższej części był taki sam, jak stosunek długości dłuższej części do jego krótszej części.
Brutto
 - wartość pieniężna łącznie z podatkiem latex (do zapłaty).
Bryła obrotowa
 - figura geometryczna przestrzenna latex uzyskana z obrotu w przestrzeni pewnej figury płaskiej latex wokół danej prostej latex leżącej na płaszczyźnie zawierającej figurę latex
Całka
 - wynik operacji całkowania funkcji. Całka może być np.: nieoznaczona, co zapisujemy latex (czytamy – całka z funkcji latex po latex) lub oznaczona, co zapisujemy latex (czytamy – całka z funkcji funkcji latex po latex w granicach od latex do latex).
Cena produktu
 - to wartość pieniężna tego produktu, która jest zależna od kosztów poniesionych na jego uzyskanie.
Cena równowagi
 - cena towaru lub usługi, przy której następuje zrównanie podaży i popytu na ten towar lub usługę.
Ciało
 - pierścień, którego wszystkie elementy różne od zera z działaniem mnożenia tworzą grupę abelową.
Ciąg
 - funkcja, której dziedziną jest zbiór liczb naturalnych dodatnich.
Ciąg arytmetyczny
 - ciąg, w którym każdy wyraz (poza pierwszym) jest otrzymany przez dodanie do poprzedniego wyrazu stałej liczby zwanej różnicą ciągu.
Ciąg geometryczny
 - ciąg, w którym każdy wyraz (poza pierwszym) jest otrzymany przez pomnożenie poprzedniego wyrazu przez stałą liczbę zwaną ilorazem ciągu.
Cięciwa okręgu/koła
 - każdy odcinek łączący dwa dowolne punkty okręgu.
Cosinus/Kosinus
 - funkcja trygonometryczna kąta ostrego latex w trójkącie prostokątnym podana jako stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie latex do długości przeciwprostokątnej.
Cotangens/Kotangens
 - funkcja trygonometryczna kąta ostrego latex w trójkącie prostokątnym wyznaczona przez stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie latex do długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta latex