Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Narzut
 - część kwoty wydanej na zakup towaru i dodanej do ceny zakupu, aby zapewnić zysk ze sprzedaży. Narzut wyrażany jest w procentach, jest on marżą procentową „od sta”.
Netto
 - wartość bez podatku VAT (cena brutto - VAT = cena netto).
Nierówność
 - dwie wielkości połączone znakiem nierówności: latex
Nierówność pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi
 - każda z nierówności postaci latex lub latex lub latex lub latex o ile latex
Nierówność pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
 - każda z nierówności postaci latex lub latex lub latex lub latex o ile latex
Nierówność trygonometryczna
 - nierówność, w której niewiadome występują wyłącznie jako argumenty funkcji trygonometrycznych.
Normalna
 - poprowadzona do krzywej prosta, prostopadła do stycznej w jej punkcie styczności z krzywą.
NWD
 - największym wspólnym dzielnikiem latex liczb naturalnych nazywamy największą liczbę naturalną, która jest wspólnym dzielnikiem tych liczb.
NWW
 - najmniejszą wspólną wielokrotnością latex kilku liczb naturalnych nazywamy najmniejszą ze wszystkich wspólnych wielokrotności tych liczb.
Obrót dookoła punktu P o kąt skierowany alfa
 - jest przekształceniem płaszczyzny (przestrzeni), które: - każdemu punktowi latex różnemu od latex przyporządkowuje punkt latex taki że latex oraz - punktowi latex przyporządkowuje ten sam punkt.
Obwód wielokąta
 - długość łamanej ograniczjącej ten wielokąt.
Odchylenie standardowe
 - miara rozrzutu danych, jako parametr z próby jest pierwiastkiem z wariancji.
Odcinek
 - o końcach latex nazywamy zbiór wszystkich punktów prostej latex leżących między punktami latex wraz z tymi punktami.
Odcinek kołowy
 - figura geometryczna ograniczona cięciwą koła i łukiem okręgu tego koła łączącym końce cięciwy.
Odcinek zerowy
 - zbiór jednopunktowy też jest odcinkiem.
Odcinki równe
 - dwa odcinki równych długości.
Odejmowanie
 - działanie latex gdzie latex-jest odjemną, latex-odjemnikiem, latex-różnicą (wynikiem).
Odległość dwóch płaszczyzn równoległych
 - jest odległością dowolnej prostej leżącej na jednej płaszczyźnie od płaszczyzny drugiej.
Odległość między (dwiema) prostymi równoległymi
 - długość każdego odcinka prostopadłego do tych prostych, o końcach należących do tych prostych.
Odległość prostej od płaszczyzny
 - odległość dowolnego punktu prostej, która musi być równoległa do płaszczyzny, od tej płaszczyzny.