Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Kombinatoryka
 - teoria matematyczna przydatna przy obliczaniu prawdopodobieństwa zdarzenia polegająca na obliczaniu liczby elementów zbiorów skończonych. Pozwala obliczyć liczbę permutacji, wariacji lub kombinacji.
Kongruencja
 - relacja przystawania dwóch liczb do siebie względem danego modułu określona w zbiorze liczb całkowitych. Mówimy, że liczby całkowite latex są w kongruencji modulo latex gdy ich różnica jest podzielna przez latex
Koniunkcja (iloczyn logiczny)
 - dwa zdania połączone spójnikiem "i", co zapisujemy latex
Kontrapozycja
 - ma zastosowanie w logice matematycznej, jest przekształceniem np. implikacji latex przez zastosowanie kolejno: odwrócenie zdania (konwersja) latex oraz zaprzeczenie poprzednika i następnika (obwersja) latex
Kopa
 - liczba latex (sztuk).
Kosinus/Cosinus
 - funkcja trygonometryczna kąta ostrego latex w trójkącie prostokątnym podana jako stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie latex do długości przeciwprostokątnej.
Kotangens/Cotangens
 - funkcja trygonometryczna kąta ostrego latex w trójkącie prostokątnym wyznaczona przez stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie latex do długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta latex
Kula
 - bryła obrotowa uzyskana z obrotu koła wokół prostej zawierającej średnicę koła.
Kula opisana na wielościanie
 - jest kulą, w której zawarty jest wielościan i wszystkie jego wierzchołki należą do powierzchni kuli. Mówimy, że wielościan jest wpisany w kulę.
Kula wpisana w wielościan
 - wszystkie jego ściany są styczne (czyli mają jeden punkt wspólny) do kuli.
Kwadrat
 - czworokąt, który ma wszystkie boki i kąty równe.
Kwantyfikatory
 - symbole logiki matematycznej oznaczające: „dla każdego” lub „istnieje”. Zapis z dużym kwantyfikatorem latex czytamy "dla każdego latex zachodzi warunek latex " Zapis z małym kwantyfikatorem latex czytamy "istnieje takie latex że zachodzi warunek latex
Kwartyle
 - wartości dzielące dane statystyczne na cztery części po latex w każdej.
Liczba całkowita
 - liczba należąca do zbioru latex
Liczba dziesiętna
 - w skrócie nazwa liczby wymiernej, która ma rozwinięcie dziesiętne skończone np. latex lub latex
Liczba naturalna
 - liczba należąca do zbioru latex
Liczba niewymierna
 - każda liczba, która nie jest wymierna, nie da się zapisać w postaci ułamka zwykłego, ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone nieokresowe.
Liczba pierwsza
 - liczba naturalna większa od latex która ma dokładnie dwa dzielniki. Liczba latex nie jest liczbą pierwszą, gdyż ma jeden dzielnik. Liczba latex nie jest liczbą pierwszą, gdyż ma nieskończenie wiele dzielników. Przykłady liczb pierwszych latex
Liczba wymierna
 - liczba, którą można zapisać w postaci ułamka latex gdzie latex
Liczba zespolona
 - liczba latex należąca do zbioru latex gdzie latex jest częścią rzeczywistą, latex częścią urojoną.