Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Kopa
 - liczba latex (sztuk).
Kosinus/Cosinus
 - funkcja trygonometryczna kąta ostrego latex w trójkącie prostokątnym podana jako stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie latex do długości przeciwprostokątnej.
Kotangens/Cotangens
 - funkcja trygonometryczna kąta ostrego latex w trójkącie prostokątnym wyznaczona przez stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie latex do długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta latex
Kula
 - bryła obrotowa uzyskana z obrotu koła wokół prostej zawierającej średnicę koła.
Kula opisana na wielościanie
 - jest kulą, w której zawarty jest wielościan i wszystkie jego wierzchołki należą do powierzchni kuli. Mówimy, że wielościan jest wpisany w kulę.
Kula wpisana w wielościan
 - wszystkie jego ściany są styczne (czyli mają jeden punkt wspólny) do kuli.
Kwadrat
 - czworokąt, który ma wszystkie boki i kąty równe.
Kwantyfikatory
 - symbole logiki matematycznej oznaczające: „dla każdego” lub „istnieje”. Zapis z dużym kwantyfikatorem latex czytamy "dla każdego latex zachodzi warunek latex " Zapis z małym kwantyfikatorem latex czytamy "istnieje takie latex że zachodzi warunek latex
Kwartyle
 - wartości dzielące dane statystyczne na cztery części po latex w każdej.
Liczba całkowita
 - liczba należąca do zbioru latex
Liczba dziesiętna
 - w skrócie nazwa liczby wymiernej, która ma rozwinięcie dziesiętne skończone np. latex lub latex
Liczba naturalna
 - liczba należąca do zbioru latex
Liczba niewymierna
 - każda liczba, która nie jest wymierna, nie da się zapisać w postaci ułamka zwykłego, ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone nieokresowe.
Liczba pierwsza
 - liczba naturalna większa od latex która ma dokładnie dwa dzielniki. Liczba latex nie jest liczbą pierwszą, gdyż ma jeden dzielnik. Liczba latex nie jest liczbą pierwszą, gdyż ma nieskończenie wiele dzielników. Przykłady liczb pierwszych latex
Liczba wymierna
 - liczba, którą można zapisać w postaci ułamka latex gdzie latex
Liczba zespolona
 - liczba latex należąca do zbioru latex gdzie latex jest częścią rzeczywistą, latex częścią urojoną.
Liczby przeciwne
 - dwie takie liczby, których suma jest równa latex Do każdej liczby rzeczywistej latex istnieje w zbiorze latex liczba do niej przeciwna latex
Liczby przystające modulo m
 - liczby całkowite latex takie, że ich różnica latex jest podzielna przez liczbę naturalną dodatnią latex Oznaczamy latex
Licznik
 - w ułamku latex liczba zapisana nad kreską ułamkową.
Łamana
 - figura geometryczna, która jest sumą skończonej liczby odcinków spełniających następujące warunki: 1) dowolne dwa odcinki mają co najwyżej jeden wspólny punkt, 2) odcinki można uporządkować tak, aby koniec pierwszego odcinka był początkiem drugiego, koniec drugiego odcinka był początkiem trzeciego itd., aż koniec przedostatniego odcinka pokryje się z początkiem ostatniego odcinka.