Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Poziom podstawowy matura z matematyki

Matura próbna matematyka CKE XI 2009 poziom podstawowy

Oryginalny zestaw próbny maturalny listopad 2009 poziom podstawowy do samodzielnego rozwiązania. Arkusz zawiera odpowiedzi i rozwiązania zadań zamkniętych, oraz otwartych z praktycznymi wskazówkami. Zobacz arkusze próbne MegaMatma na poziom podstawowy i poziom rozszerzony! Sprawdź jaki jest Twój poziom wiedzy? Powodzenia!

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

ZADANIA ZAMKNIĘTE


Zadanie 1. (1 pkt)

Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Na seans filmowy sprzedano latex biletów, w tym latex ulgowych. Jaki procent sprzedanych biletów stanowiły bilety ulgowe?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

latex  liczby latex jest równe latex Wtedy


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Iloraz  latex jest równy


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

O liczbie latex wiadomo, że latex Zatem


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Wyrażenie latex jest równe iloczynowi


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Dane są wielomiany: latex oraz latex Wielomian latex jest równy


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

Wierzchołek paraboli o równaniu latex ma współrzędne


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

Do wykresu funkcji latex należy punkt


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

Rozwiązaniem równania latex jest liczba


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 11. (1 pkt)

Zbiór rozwiązań nierówności latex przedstawiony jest na rysunku

 


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 12. (1 pkt)

Dla latex ciąg latex jest określony wzorem: latex Wtedy


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 13. (1 pkt)

W ciągu arytmetycznym trzeci wyraz jest równy latex a jedenasty jest równy latex Różnica tego ciągu jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 14. (1 pkt)

W ciągu geometrycznym latex dane są: latex Iloraz tego ciągu jest równy


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 15. (1 pkt)

Kąt latex jest ostry i latex Wtedy latex jest równy


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 16. (1 pkt)

Dany jest trójkąt prostokątny (patrz rysunek). Wtedy latex jest równy


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 17. (1 pkt)

W trójkącie równoramiennym latex dane są latex oraz latex Wysokość opuszczona z wierzchołka latex jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 18. (1 pkt)

Oblicz długość odcinka latex wiedząc, że latex

 


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 19. (1 pkt)

Dane są punkty latex oraz latex Długość odcinka latex jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 20. (1 pkt)

Promień okręgu o równaniu latex jest równy


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 21. (1 pkt)

Wykres funkcji liniowej określonej wzorem latex jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 22. (1 pkt)

Prosta o równaniu latex przechodzi przez punkt latex Wtedy


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 23. (1 pkt)

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe latex Długość krawędzi tego sześcianu jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 24. (1 pkt)

Średnia arytmetyczna pięciu liczb: latex jest równa latex Wtedy


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 25. (1 pkt)

Wybieramy liczbę latex ze zbioru latex oraz liczbę latex ze zbioru latex Ile jest takich par latex że iloczyn latex jest liczba nieparzystą?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

ZADANIA OTWARTE


Zadanie 26. (2 pkt)

Rozwiąż nierówność latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 27. (2 pkt)

Rozwiąż równanie latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 28. (2 pkt)

W układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty latexsą przeciwległymi
wierzchołkami kwadratu latex Wyznacz równanie prostej latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 29. (2 pkt)

Kąt latex jest ostry i latex Oblicz latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 30. (2 pkt)

Wykaż, że dla każdego latex ciąg latex jest arytmetyczny.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 31. (2 pkt)

Trójkąty latex są równoboczne. Punkty latex leżą na jednej prostej. Punkty latex są środkami odcinków latex (zobacz rysunek). Wykaż, że punkty latex są wierzchołkami trójkąta równobocznego.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 32. (5 pkt)

Uczeń przeczytał książkę liczącą latex stron, przy czym każdego dnia czytał jednakową liczbę stron. Gdyby czytał każdego dnia o latex stron więcej, to przeczytałby tę książkę o latex dni wcześniej.

Oblicz, ile dni uczeń czytał tę książkę.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 33. (4 pkt)

Punkty latex są wierzchołkami trójkąta prostokątnego latex o przeciwprostokątnej latex

Wierzchołek latex leży na prostej o równaniu latex

Oblicz współrzędne punktu latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 34. (4 pkt)

Pole trójkąta prostokątnego jest równe latex Jedna przyprostokątna jest o latex dłuższa od drugiej.

Oblicz długość przeciwprostokątnej tego trójkąta.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma