Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Geometria analityczna (Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej) zadania

8.2 Test (R)Równoległość i prostopadłość prostych danych w postaciach ogólnych. (R)Równanie prostej przechodzącej przez ustalony punkt i równoległej lub prostopadłej do prostej danej w postaci ogółnej.

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

Zadanie 1. (1 pkt)

Do prostej o równaniu: latex jest równoległa prosta:


dowód

Proste o równaniach latex są równoległe, gdy współczynniki przy latex są proporcjonalne (o ile są różne od latex),

tzn. latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Wskaż parę prostych prostopadłych:


dowód

Proste o równaniach latex są prostopadłe,

jeśli spełniony jest warunek: latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Wektor o współrzędnych latex jest prostopadły do prostej:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Prosta latex nie jest równoległa do wektora o współrzędnych:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

Dla jakiej wartości latex prosta latex jest prostopadła do prostej latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Dla jakiej wartości parametru latex prosta latex jest równoległa do prostej latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Napisz równanie ogólne prostej przechodzącej przez punkt latex i równoległej do prostej latex


dowód

Prosta o równaniu latex jest równoległa do prostej latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

Napisz równanie ogólne prostej prostopadłej do prostej latex i przechodzącej przez punkt latex


dowód

Prosta o równaniu latex jest prostopadła do prostej latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

W trapezie latex dłuższa podstawa latex leży na prostej latex zaś wierzchołek latex
Napisz równanie prostej zawierającej krótszą podstawę trapezu.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

Punkty latex są wierzchołkami pewnego trójkąta. Napisz równanie ogólne prostej, zawierającej wysokość poprowadzoną z wierzchołka latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma