Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Figury płaskie zadania

11.27 Test Symetralna odcinka, konstrukcja (rozpoznawanie i konstruowanie).

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

Zadanie 1. (1 pkt)

Który z rysunków: latex czy latex przedstawia symetralną odcinka latex

symetralna odcinka


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Symetralną którego z odcinków: latex jest prosta latex

prosta k symetralną odcinków


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Dany jest trójkąt latex Który z rysunków przedstawia zacieniowany zbiór wszystkich punktów trójkąta położonych bliżej punktu latex niż punktu latex

symetralna odcinka


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Która z podanych wersji opisuje konstrukcję okręgu, o najmniejszym promieniu, przechodzącego przez punkty latex

latex

1. Kreślimy odcinek latex
2. Konstruujemy symetralną odcinka latex
3. Obieramy dowolny punkt latex na symetralnej odcinka latex
4. Kreślimy okrąg o środku w punkcie latex i promieniu latex

latex

1. Kreślimy odcinek latex
2. Konstruujemy symetralną odcinka latex
3. Znajdujemy punkt latex przecięcia symetralnej i odcinka latex
4. Kreślimy okrąg o środku w punkcie latex i promieniu latex

latex

1. Kreślimy odcinek latex
2. Konstruujemy symetralną odcinka latex
3. Znajdujemy punkt latex przecięcia symetralnej i odcinka latex
4. Kreślimy okrąg o środku w punkcie latex i promieniu latex

latex

1. Kreślimy odcinek latex
2. Konstruujemy symetralną odcinka latex
3. Na symetralnej odcinka latex znajdujemy punkt latex w odległości latex od odcinka latex
4. Kreślimy okrąg o środku w punkcie latex i promieniu latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

Na symetralnej odcinka latex znaleziono dwa punkty latex takie, że latex Jaką figurę tworzą punkty latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Dany jest okrąg o środku w punkcie latex i dwa nie należące do niego punkty latex Znajdź na okręgu punkty równo oddalone od punktów latex

koło, odcinek


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Prosta latex jest wykresem funkcji latex Prosta latex - wykresem funkcji latex Punkt latex Dobierz punkty latex tak by prosta latex była symetralną odcinka latex a prosta latex symetralną odcinka latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

Wyznacz środek okręgu opisanego na trójkącie latex wiedząc że różne punkty latex są symetryczne względem osi latex oraz różne punkty latex są symetryczne względem osi latex


dowód

Symetralne boków trójkąta przecinają się w jednym punkcie będącym środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

Przez odcinek długości latex poprowadzono latex symetralnych. Jaką długość ma każdy z otrzymanych odcinków ?


dowód

Aby podzielić odcinek na latex równych części (latex jest liczbą naturalną) należy poprowadzić latex symetralnych.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

Dany jest romb latex o kącie ostrym latex i boku długości latex Punkty latex będące środkami boków tego rombu połączono odcinkami. Jaką figurę otrzymano?


dowód

Symetralna odcinka wyznacza środek odcinka i dzieli go na połowy. Zatem, aby znaleźć punkty latex trzeba skorzystać z konstrukcji symetralnej.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma