Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Figury płaskie zadania

11.27 Klasówka Symetralna odcinka, konstrukcja (rozpoznawanie i konstruowanie).

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

Zadanie 1. (1 pkt)

Dane są trzy punkty latex nie należące do jednej prostej. Który z podanych opisów konstrukcji okręgu przechodzącego przez te punkty jest prawdziwy.

latex

1. Kreślimy dwusieczną kąta latex
2. Kreślimy symetralną odcinka latex
3. Znajdujemy punkt latex przecięcia symetralnej odcinka latex i dwusiecznej kąta latex
4. Kreślimy okrąg o środku w punkcie latex i promieniu latex

latex

1. Kreślimy symetralną odcinka latex
2. Kreślimy prostą prostopadłą do prostej latex przechodzącą przez punkt latex
3. Znajdujemy punkt latex przecięcia prostej prostopadłej i symetralnej odcinka latex
4. Kreślimy okrąg o środku w punkcie latex i promieniu latex

latex

1. Kreślimy dwusieczną kąta latex
2. Kreślimy dwusieczną kąta latex
3. Znajdujemy punkt latex przecięcia dwusiecznych kątów latex
4. Kreślimy okrąg o środku w punkcie latex i promieniu latex

latex

1. Kreślimy symetralną odcinka latex
2. Kreślimy symetralną odcinka latex
3. Znajdujemy punkt latex przecięcia symetralnych odcinków latex
4. Kreślimy okrąg o środku w punkcie latex i promieniu latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (2 pkt)

Dana jest prosta latex oraz punkty latex - należący do prostej latex - nienależący do prostej latex
Wybierz opis konstrukcji okręgu stycznego do prostej latex w punkcie latex i przechodzącego przez punkt latex

latex

1. Kreślimy prostą latex równoległą do prostej latex i przechodzącą przez punkt latex
2. Kreślimy odcinek latex i jego symetralną.
3. Znajdujemy punkt latex przecięcia prostej latex i symetralnej odcinka latex
4. Kreślimy okrąg o środku w punkcie latex i promieniu latex

latex

1. Kreślimy prostą latex prostopadłą do prostej latex w punkcie latex
2. Kreślimy odcinek latex i jego symetralną.
3. Znajdujemy punkt latex przecięcia prostej latex i symetralnej odcinka latex
4. Kreślimy okrąg o środku w punkcie latex i promieniu latex

latex

1. Kreślimy prostą latex prostopadłą do prostej latex i przechodzącą przez punkt latex
2. Kreślimy odcinek latex i jego symetralną.
3. Znajdujemy punkt latex przecięcia prostej latex i symetralnej odcinka latex
4. Kreślimy okrąg o środku w punkcie latex i promieniu latex

latex

1. Kreślimy prostą latex prostopadłą do prostej latex w punkcie latex
2. Kreślimy prostą latex równoległą do prostej latex i przechodzącą przez punkt latex
3. Znajdujemy punkt latex przecięcia prostych latex
4. Kreślimy okrąg o środku w punkcie latex i promieniu latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (3 pkt)

Dany jest czworokąt latex jak na rysunku, z zaznaczonym punktem latex równo oddalonym od wierzchołków latex

czworokąt

Wyznacz zbiór wszystkich punktów latex tworzących z punktami latex czworokąt, których odległość od punktu latex jest równa latex


dowód

Punkt przecięcia symetralnych dwóch boków trójkąta jest punktem równo oddalonym od wszystkich wierzchołków tego trójkąta.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (4 pkt)

Rozwartokątny trójkąt równoramienny latex o podstawie latex jest wpisany w okrąg o środku w punkcie latex Kąt latex ma miarę latex Oblicz miarę kąta latex


dowód

Symetralne boków trójkąta przecinają się w jednym punkcie będącym środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (5 pkt)

Punkt latex jest punktem przecięcia symetralnych odcinków latex Oblicz pole figury latex ograniczonej symetralnymi odcinków latex oraz osiami układu współrzędnych, gdy: latex


dowód

Środek odcinka latex gdy latex wynosi latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma