Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Figury płaskie zadania

11.17 Test Powiększenie lub pomniejszenie wielokątów w danej skali.

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

Zadanie 1. (1 pkt)

Która z poniższych figur jest powiększonym lub pomniejszonym obrazem trójkąta przedstawionego na pierwszym rysunku?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Dany jest okrąg o promieniu latex i środku latex Który z rysunków przedstawia jego obraz w skali latex w jednokładności o środku w punkcie latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Dany jest trójkąt jak na rysunku wyżej. Która z poniższych figur jest jednokładnym obrazem tego trójkąta?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Dany jest trapez równoramienny latex którego suma ramion wynosi latex Obrazem tego trapezu jest trapez latex którego ramię ma długość latex Jaka jest skala jednokładności trapezu latex jeśli wiadomo, że jest dodatnia?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

Dany jest kwadrat o boku latex i punkt latex który leży na przecięciu się przekątnych tego kwadratu. Który z rysunków przedstawia obraz tego kwadratu w jednokładności o środku latex i skali latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Dane są dwa trójkąty: trójkąt latex gdzie latex oraz trójkąt latex gdzie latex Który bok większego trójkąta latex należy zmienić, i o ile, aby trójkąt latex był w jednokładności obrazem trójkąta latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Czy trójkąt równoboczny latex jest jednokładnym obrazem trójkąta równobocznego latex Jeśli tak, to w jakiej skali?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

Trapez równoramienny latex ma podstawy długości latex oraz ramiona o długości latex Trapez latex jest jednokładnym obrazem trapezu latex o podstawach latex Podaj skalę jednokładności i długość ramienia trapezu latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

Dane są dwa trójkąty: trójkąt latex o bokach latex oraz trójkąt latex o bokach latex W jakiej skali trójkąt latex jest obrazem trójkąta latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

Wysokość w trójkącie równobocznym latex ma długość latex Jaką długość ma bok trójkąta równobocznego latex który jest obrazem trójkąta latex w skali latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 11. (1 pkt)

Trapezy latex są obrazami trapezu latex o środku jednokładności w punkcie latex A w jakiej są skali w stosunku do trapezu latex Skorzystaj z rysunku.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma