Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Figury płaskie zadania

11.17 Klasówka Powiększenie lub pomniejszenie wielokątów w danej skali.

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

Zadanie 1. (2 pkt)

Dany jest prostokąt jak na rysunku. Wiadomo, że latex Ile wynosi pole i obwód obrazu tego prostokąta w jednokładności o środku latex i skali latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (3 pkt)

Dany jest trapez równoramienny latex o podstawach latex oraz ramieniu latex Trapez latex jest obrazem trapezu latex w jednokładności o środku latex znajdującym się poza trapezem i skali latex Oblicz pole trapezu latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (3 pkt)

Dany jest równoległobok jak na rysunku. Oblicz pole obrazu tego równoległoboku w jednokładności o środku w punkcie latex i skali latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (3 pkt)

Dany jest trójkąt prostokątny latex jak na rysunku. Punkt latex leży poza trójkątem na wysokości środka boku latex i w odległości latex od niego. Trójkąt latex jest obrazem trójkąta latex w jednokładności o środku latex i skali latex Ile wynosi pole i obwód trójkąta latex jeśli latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (4 pkt)

Dany jest punkt latex i deltoid latex o krótszym boku równym latex i dłuższym boku, który jest latex razy dłuższy od boku krótszego. Deltoid latex jest obrazem deltoidu latex w jednokładności o środku w punkcie latex Ile wynosi skala jednokładności, jeśli krótszy bok deltoidu latex jest równy bokowi kwadratu o polu latex Ile wynosi obwód deltoidu latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma