Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Figury płaskie zadania

11.2 Klasówka Położenie prostej i okręgu, styczna do okręgu.

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

Zadanie 1. (1 pkt)

Punkt latex leży na okręgu o środku latex Opisz w jaki sposób przeprowadzisz konstrukcję mającą na celu wykreślenie stycznej do okręgu przechodzącej przez punkt latex


dowód

Co wspólnego ma kąt między symetralną odcinka a odcinkiem, z kątem między styczną a promieniem okręgu poprowadzonym do punktu styczności? 


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (2 pkt)

Dana jest prosta latex Opisz w jaki sposób wykreślisz okrąg o promieniu latex styczny do tej prostej w punkcie latex


dowód

Co wspólnego ma kąt między symetralną odcinka o środku w punkcie latex z kątem między promieniem okręgu poprowadzonym do punktu styczności a styczną?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (3 pkt)

Z punktu latex odległego o latex od środka okręgu, poprowadzono styczną do tego okręgu. Jaką długość ma promień tego okręgu, jeśli odcinek łączący punkt latex z punktem styczności ma długość o latex większą od długości promienia, zaś promień ma długość, która jest liczbą całkowitą?


dowód

Jeśli trójkąt jest prostokątny, to kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów długości przyprostokątnych.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (4 pkt)

Kąt między stycznymi poprowadzonymi do tego samego okręgu wynosi latex Oblicz miarę kąta latex wpisanego w okrąg jeśli wiadomo, że punkty latex są punktami styczności?

stop
Kąt wpisany — kąt utworzony przez dwie półproste zawierające cięciwy tego samego okręgu o wierzchołku leżącym na okręgu
Kąt środkowy — kąt utworzony przez dwie półproste zawierające promienie tego samego okręgu o wierzchołku w środku okręgu


dowód

Jeśli kąt wpisany i środkowy opierają się na tym samym łuku, to kąt wpisany ma miarę dokładnie dwa razy mniejszą od kąta środkowego.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (5 pkt)

Do okręgu o środku latex poprowadzono latex styczne, które przecięły się w punktach latex Jakie miary mają kąty trójkąta latex jeśli kąt latex ma latex a miara kąta latex stanowi latex miary kąta latex


dowód

Jeśli każdy bok trójkąta jest styczny do okręgu, to mówimy, że okrąg jest wpisany w trójkąt lub trójkąt jest opisany na okręgu.
Aby znaleźć środek okręgu wpisanego w trójkąt należy znaleźć punkt przecięcia dwusiecznych kątów tego trójkąta.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma