Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Figury płaskie zadania

11.2 Test Położenie prostej i okręgu, styczna do okręgu.

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

Zadanie 1. (1 pkt)

Prosta, która nie ma żadnego punktu wspólnego z okręgiem nazywa się


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Prosta, która ma dokładnie jeden punkt wspólny z okręgiem nazywa się


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Prosta, która ma dokładnie dwa punkty wspólne z okręgiem nazywa się


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Ile stycznych do okręgu można poprowadzić przez punkt leżący poza okręgiem?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

Jaką miarę ma kąt między promieniem okręgu poprowadzonym do punktu styczności a styczną do tego okręgu?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Przez punkt W leżący poza okręgiem poprowadzono dwie styczne do okręgu. Punkty styczności oznaczono przez latex zaś środek okręgu przez latex Jaką miarę ma kąt latex jeśli kąt latex ma miarę latex


dowód

Kąt między styczną a promieniem okręgu poprowadzonym do punktu styczności ma zawsze miarę latex Suma kątów w każdym czworokącie wynosi latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Dwa promienie tego samego okręgu tworzą kąt wypukły o mierze latex Jaką miarę ma kąt między stycznymi poprowadzonymi przez krańce tych promieni?


dowód

Kąt między styczną a promieniem okręgu poprowadzonym do punktu styczności wynosi zawsze latex Suma kątów w każdym czworokącie wynosi latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

Przez punkt latex leżący poza okręgiem poprowadzono latex styczne do niego w punktach latex Trójkąt latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

Kąt latex zaznaczony na rysunku ma miarę latex Jaką miarę ma kąt między stycznymi poprowadzonymi przez punkty latex


dowód

Skorzystaj z informacji: miara kąta latex o wierzchołku na okręgu i ramionach zawierających cięciwy (kąta wpisanego w okrąg) jest równa połowie miary kąta latex o wierzchołku w środku okręgu (kąta środkowego okręgu).

 


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

Dwie proste przechodzące przez punkt latex leżący poza okręgiem są styczne do okręgu w punktach latex Oblicz miarę kąta latex wiedząc, że stosunek między długościami łuków okręgu wyznaczonymi przez punkty latex wynosi latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma