Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Stereometria zadania

9.7 Test Zastosowanie trygonometrii do obliczania pól powierzchni i objętości.

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

Zadanie 1. (1 pkt)

Oblicz pole trójkąta latex mając dane: latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)


Korzystając z twierdzenia cosinusów podaj długość boku latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (2 pkt)

Oblicz pole deltoidu wpisanego w okrąg, wiedząc, że miary jego kątów są równe latex i latex a długość promienia koła wynosi latex


dowód

Każdy deltoid wypukły jest sumą (mnogościową) dwóch trójkątów.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (2 pkt)

Oblicz pole równoległoboku latex w którym kąt ostry ma miarę latex długość krótszego boku wynosi latex i długość krótszej przekątnej latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (2 pkt)

Podstawą graniastosłupa pochyłego, jak na rysunku, jest prostokąt. Krawędź boczna latex graniastosłupa długości latex jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem miary latex Oblicz wysokość latex graniastosłupa.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (2 pkt)

Oblicz ile papieru wykorzysta przedszkolak na zrobienie papierowej czapki, bez daszku, w kształcie walca o wysokości latex i długości okręgu latex


dowód

Długości okręgu obliczamy ze wzoru latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (3 pkt)

Oblicz pole powierzchni ścian zewnętrznych domku do zabawy dla dzieci przedstawionego na rysunku, którego podstawą jest prostokąt o bokach długości latex i latex Przekątna graniastosłupa latex tworzy z podstawą kąt o mierze latex Podstawą graniastosłupa latex jest trójkąt równoramienny o boku długości latex i kącie równym latex


dowód

Pole powierzchni domku zabawkowego obliczmy, jako pole powierzchni całkowitej figury bez ściany latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (3 pkt)

Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy długości latex i kącie nachylenia krawędzi bocznej do powierzchni podstawy o mierze latex


dowód

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość ostrosłupa opuszczona na podstawę trójkąta dzieli wysokość trójkąta równobocznego w stosunku latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (3 pkt)

Oblicz pole powierzchni kuli opisanej na ostrosłupie prawidłowym czworokątnym o krawędzi podstawy latex i kącie latex równym latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (3 pkt)

Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka, którego przekrój osiowy jest trójkątem równoramiennym o ramionach długości latex i kącie pomiędzy nimi równym latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 11. (2 pkt)

Oblicz objętość bryły powstałej przez obrót o kąt pełny trójkąta prostokątnego latex wokół przeciwprostokątnej. Kąt ostry ma miarę latex a długość boku przy kącie ostrym wynosi latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma