Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Stereometria zadania

9.3 Test Przekrój prostopadłościanu. (R)Przekrój graniastosłupa i ostrosłupa.

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

Zadanie 1. (1 pkt)

Na rysunkach dane są przekroje ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o wszystkich krawędziach długości latex Który, z nich jest przekrojem płaszczyzną przechodzącą przez krawędź podstawy i środki przeciwległych krawędzi bocznych?

AB

CD


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Sześcian przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy dolnej i wierzchołek podstawy górnej. Otrzymany przekrój to:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Graniastosłup prawidłowy sześciokątny latex przecięto płaszczyzną przechodzącą przez krótszą przekątną podstawy dolnej latex i wierzchołek latex przy podstawie górnej. Ile wynosi pole otrzymanego przekroju, jeśli krawędź podstawy wynosi latex a krawędź boczna jest równa latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Dany jest ostrosłup prosty latex którego podstawą jest prostokąt o wymiarach latex a krawędź boczna wynosi latex Ostrosłup przecięto płaszczyzną przechodzącą przez jego wierzchołek i środki przeciwległych krawędzi podstawy. Powstały dwa przekroje, o obwodach latex Wyznacz różnicę obwodów przekrojów, odejmując od większego mniejszy.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

Na rysunku dany jest graniastosłup trójkątny prosty latex którego podstawą jest równoramienny trójkąt prostokątny latex gdzie latex Graniastosłup przecięto pewną płaszczyzną tworząc w ten sposób przekrój latex Oblicz pole danego przekroju, wiedząc, że jest on nachylony do płaszczyzny podstawy pod kątem latex a wysokość graniastosłupa wynosi latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Dany na rysunku graniastosłup prawidłowy czworokątny, o krawędzi podstawy równej latex przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy dolnej i równoległy do niej odcinek latex Oblicz obwód otrzymanego przekroju wiedząc, że krawędź boczna jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Graniastosłup prawidłowy czworokątny przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy dolnej i wierzchołek podstawy górnej. Oblicz kąt nachylenia przekroju do płaszczyzny podstawy, wiedząc, że krawędź podstawy jest dwukrotnie dłuższa od krawędzi bocznej. Wynik podaj z dokładnością do latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

Na rysunku dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny o krawędzi podstawy równej latex i krawędzi bocznej latex Miara kąta latex otrzymanego w wyniku uzyskanego przekroju bryły, jest równa latex a latex Oblicz długość odcinka latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

Dany jest ostrosłup prawidłowy sześciokątny o krawędzi podstawy latex i krawędzi bocznej równej latex Przecięto go płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy latex i wierzchołek ostrosłupa. Wyznacz miarę kąta latex Wynik podaj z dokładnością do latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

Wyznacz obwód przekroju sześcianu przedstawionego na rysunku. Krawędź sześciany jest równa latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma