Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Planimetria (Geometria na płaszczyźnie) zadania

7.5 Test (R)Twierdzenie Talesa i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa.

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

Zadanie 1. (1 pkt)

Ramiona kąta o wierzchołku latex przecięto prostymi równoległymi latex w sposób pokazany na rysunku.
ramiona kąta o wierzchołku W
Poniżej podano cztery proporcje:
latex
Która z tych proporcji jest fałszywa?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Na rysunku podano w centymetrach długości niektórych odcinków wyznaczonych na ramionach kąta przez proste równoległe latex
odcinki wyznaczone na ramionach kąta przez proste równoległe
Wyznacz długości odcinków oznaczonych na rysunku literami latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Proste latex przecinają się w punkcie latex Na prostych tych umieszczono punkty latex podano odległości tych punktów od punktu latex i poprowadzono proste w sposób podany na rysunku.
Proste m i n przecinają się w punkcie W
latex

latex


Które z prostych latex są równoległe?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Boki trójkąta latex mają długości: latex
Na bokach latex wyznaczono punkty latex tak, że latex i punkty te połączono odcinkiem. Jaka jest długość odcinka latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

Dany jest trójkąt latex o bokach: latex Na boku latex wyznaczono cztery punkty latex i podano odległości:
latex

Który z punktów latex należy do dwusiecznej kąta latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Proste latex mające wspólny punkt latex przecięto prostymi równoległymi w sposób pokazany na rysunku.
proste m i n mające punkt wspólny W
Wiadomo, że latex Oblicz długość odcinków latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Dane są cztery czworokąty o wierzchołkach oznaczonych odpowiednio latex gdzie latex Przekątne tych czworokątów przecinają się odpowiednio w punktach latex Dla każdego z czworokątów wyznaczono odległość wierzchołków od punktu przecięcia przekątnych i otrzymano:
latex
latex
latex
latex
Który z tych czworokątów jest trapezem?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

W trójkącie latex o długościach boków latex poprowadzono w sposób pokazany na rysunku dwusieczną kąta zewnętrznego latex która przecięła przedłużenie boku latex w punkcie latex

Wyznacz długość boku latex wiedząc, że latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

Ramiona kąta o wierzchołku latex przecięto prostymi równoległymi latex w sposób pokazany na rysunku i podano długości niektórych odcinków wyznaczonych przez ramiona kąta i proste równoległe.
Ramiona kąta o wierzchołku W przecięto prostymi równoległymi k i l
latex
Na rysunku mamy jeszcze odcinki: latex Wyznacz długości tych odcinków, dla których jest to możliwe.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

W trapezie latex dłuższa podstawa latex i dla punktu wspólnego przekątnych latex mamy latex
Wyznacz długość krótszej podstawy trapezu i długości jego przekątnych.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma