Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Planimetria (Geometria na płaszczyźnie) zadania

7.1 Test Kąty w okręgu. Kąt środkowy i kąt wpisany.

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

Zadanie 1. (1 pkt)

Jaką miarę ma kąt środkowy latex jeśli łuk, na którym jest on oparty ma długość równą latex długości okręgu?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Na poniższych rysunkach przedstawiono odcinek latex i zbiór wszystkich punktów, z których widać ten odcinek pod kątem prostym (linie czerwone na rysunku).
Odcinek AB i zbiór wszystkich punktów
Który z tych rysunków jest poprawny?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Do okręgu o środku w punkcie latex poprowadzono styczne w punktach latex
Na rysunku podano miary pewnych kątów a inne kąty oznaczono literami greckimi latex Jakie miary mają kąty latex
Styczne do okręgu, miary kątów
 


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Poniżej podano pięć zdań na temat kątów wpisanych i kątów środkowych w okręgu:
i) Miara dowolnego kąta wpisanego w okrąg nie przekracza latex
ii) Suma miar kąta wpisanego i kąta środkowego opartych na tym samym łuku jest nie mniejsza niż latex
iii) Suma miar dwóch kątów wpisanych opartych na tym samym łuku jest równa latex
iv) Suma miar dwóch kątów wpisanych opartych na łukach dopełniających się do pełnego okręgu jest równa latex
v) Suma miar dwóch kątów środkowych opartych na łukach dopełniających się do pełnego okręgu jest równa latex
Ustal, które z podanych pięciu zdań są fałszywe.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

W czworokącie latex wpisanym w okrąg, przekątna latex jest średnicą okręgu, a kąt środkowy oparty na łuku latex ma miarę latex Wyznacz miary kątów wewnętrznych tego czworokąta.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

W czworokącie latex wpisanym w okrąg, przekątna latex jest średnicą okręgu, a kąt środkowy oparty na łuku latex ma miarę latex Wyznacz miary kątów wewnętrznych tego czworokąta.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Oblicz pole części pierścienia kołowego wyciętej przez kąt środkowy latex wiedząc że promień większego koła latex promień mniejszego latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

Trójkąt latex wpisany w okrąg o promieniu latex i środku latex ma kąty wewnętrzne latex

Jakie są długości łuków wyznaczonych na okręgu przez wierzchołki tego trójkąta?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

Dany jest okrąg o środku latex W punkcie latex należącym do okręgu poprowadzono styczną, a następnie prostą latex przechodzącą przez środek okręgu i tworzącą z promieniem latex kąt o mierze latex  Sporządzono rysunek.
Styczna w punkcie należącym do okręgu
Wyznacz zaznaczone na rysunku kąty latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

W czworokącie latex wpisanym w okrąg o środku latex poprowadzono promienie łączące wierzchołki czworokąta ze środkiem okręgu i wyznaczono miary kątów:
latex

Wyznacz miary kątów wewnętrznych tego czworokąta.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma