Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Liczby rzeczywiste zadania

1.7 Test Błąd bezwzględny i błąd względny. (SPP)Szacowanie wartości liczbowych.

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

Zadanie 1. (1 pkt)

Dla liczby latex wyznaczono przybliżenie dziesiętne latex oraz błąd bezwzględny i błąd względny tego oszacowania. Poniżej podano pięć zdań na temat przybliżenia i błędów.

latex Obydwa błędy bezwzględny i względny nie przyjmują wartości ujemnych.
latex Błąd względny jest zawsze mniejszy od błędu bezwzględnego.
latex Jeśli liczba latex oznacza wielkość wyrażoną w pewnych jednostkach, to błąd bezwzględny wyraża się w takich samych jednostkach.
latex Błąd względny jest zawsze wielkością niemianowaną i podajemy go na ogół w procentach.
latex Błąd bezwzględny dla przybliżenia z nadmiarem jest zawsze większy niż dla przybliżenia z niedomiarem.

Oceń i podaj, które z podanych zdań są fałszywe.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Dla latex wyznacz przybliżenie dziesiętne i zaokrąglij je do drugiego miejsca po przecinku. Oblicz błąd bezwzględny i oszacuj błąd względny wyznaczonego przybliżenia.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Dla liczby latex wyznaczono przybliżenie dziesiętne latex z błędem względnym latex Wyznacz błąd bezwzględny latex tego przybliżenia.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Wiedząc, że latex jest przybliżeniem liczby latex z błędem bezwzględnym latex nie przekraczającym latex oszacuj błąd względny tego przybliżenia.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

Dane są cztery liczby: latex Ich błędy bezwzględne oznaczono odpowiednio: latex

a) Zaokrąglij liczby latex z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku i dla uzyskanych przybliżeń oblicz błędy bezwzględne.
b) Korzystając z przybliżeń liczb latex oblicz ich błędy bezwzględne.
c) Ustaw wszystkie błędy w kolejności od najmniejszego do największego.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Dla ułamka latex ustalono cztery przybliżenia dziesiętne i zaokrąglono je odpowiednio: latex do drugiego miejsca po przecinku, latex do trzeciego miejsca po przecinku, latex do czwartego miejsca po przecinku, latex do piątego miejsca po przecinku.

Ustal, które z tych przybliżeń jest przybliżeniem z nadmiarem, a które z niedomiarem.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Liczby: latex zaokrąglono i wyznaczono ich przybliżenia dziesiętne z takim samym błędem bezwzględnym. Błędy względne tych przybliżeń ustaw w kolejności od najmniejszego do największego.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

Za zużycie gazu dla mieszkańców pewnego miasta wyznaczono cenę latex zł za latex Oblicz, ile należy zapłacić za zużycie latex gazu, zaokrąglając wynik do złotych i groszy. Sprawdź, jaka byłaby opłata za takie zużycie, gdyby zaokrąglić cenę jednego metra sześciennego gazu do złotych i groszy i oceń różnicę między wyznaczonymi opłatami.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

W tablicach odczytujemy, że latex Oblicz latex jako wartości wyrażenia latex przy zaokrągleniu podanych wartości pierwiastków kolejno do pierwszego, drugiego , trzeciego miejsca po przecinku i podaj ustawienie wartości latex w kolejności od najmniejszej do największej.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

Pewna piekarnia wypieka bułki o podanej wadze latex Podana waga bułki nie może różnić się od wagi rzeczywistej o więcej niż latex wagi rzeczywistej. Wyznacz maksymalną i minimalną wagę opakowania latex zawierającego cztery takie bułki, wynik podaj w pełnych dekagramach.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma